PvdA Groningen: raadsbrede steun voor betere aardbevingsregeling

De vier grote steden in het land, te weten Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen, hebben een oververhitte woningmarkt en een grote bouwopgave. Er is echter één verschil: in Groningen bepaalt NAM wat wel en niet gebouwd mag worden en moeten kopers zelf voor meerkosten opdraaien. Het stadsbestuur van Groningen bij monde van PvdA-wethouder Roeland van der Schaaf vindt dat dit anders moet.

Sebastiaan Ruddijs (foto: PvdA)

Er is inmiddels een nieuwbouwregeling maar de stad is het er niet mee eens. ‘De NAM vergoedt een te laag percentage van de meerkosten voor aardbevingsbestendig bouwen. Kopers en ontwikkelaars moeten dus zelf bijlappen. Of zij zijn aangewezen op een andere regeling, de zogenaamde maatwerkregeling. Die kost veel tijd, waardoor nieuwbouw enorme vertraging oploopt. Het betekent dat het lastiger wordt om appartementencomplexen te bouwen. Nu al zien we dat er te weinig gebouwd wordt voor de oververhitte woningmarkt.’ Aldus  PvdA-raadslid Sebastiaan Ruddijs.

Ruddijs is van mening dat de stad onder curatele van de NAM staat, want deze zou volgens hem teveel invloed hebben op ontwerp en constructie. Ook mag NAM de schade die zij veroorzaken volgens Ruddijs niet afwentelen op kopers of bouwers in de stad. Tevens is het raadslid zwaar teleurgesteld in de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Volgens Ruddijs faciliteerde de NCG als oliemannetje deze regeling die niet in het voordeel van de stad is.

Steun en vragen
Ruddijs vroeg namens de hele raad het interpellatiedebat van woensdag aan en stelde onderstaande vragen:

  1. Wat is de status en werking van de nu vigerende nieuwbouwregeling? De stad is niet akkoord en de NAM en NCG hebben de wensen van de stad immers vooralsnog niet overgenomen.
  2. In hoeverre loopt de stad nog steeds vertraging op bij het realiseren van onze bouwopgave?
  3. Heeft het college intussen al een inschatting gemaakt van de reeds geleden bouwvertraging of bouwproject- annuleringsschade?
  4. Heeft het college ook een beeld van het persoonlijk leed dat kopers in Groningen hebben ondervonden als consequentie van de forse vertraging van de bouw van hun nieuwe huis of appartement?
  5. Wat kan de stad (eventueel met juridische stappen) doen indien NAM en NCG geen goed onderbouwd percentage willen gebruiken voor de procentuele vergoeding?
  6. Wat kan de stad doen als er geen van de NAM onafhankelijke maatwerkregeling komt?

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
13 − 2 =