Overlastgevende asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft samen met het college van burgemeester en wethouders besloten om een speciale opvanglocatie voor overlastgevende asielzoekers in te richten in een voormalige penitentiaire jeugdinrichting Amsterbaken aan de Transformatorweg in Amsterdam-West.

Het AZC in Ter Apel (foto: Mike Tomale)

Vreemdelingen die voor overlast zorgen op AZC’s door agressief gedrag, vernieling en discriminatie, worden vanaf september of oktober van dit jaar geplaatst in een locatie met extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl) van COA. Enerzijds om de rust in normale AZC’s te garanderen en anderzijds om de overlastplegers te confronteren met hun gedrag en in te zetten op gedragsverandering. In de locatie aan de Transformatorweg is plaats voor 50 overlastgevende vreemdelingen.

“Mensen die naar een Extra Begeleidings- en Toezichtslocatie gaan, ondertekenen huisregels. Daarin staat dat ze om 22.00 uur binnen moeten zijn. Als iemand zich daar niet aan houdt, dan hebben we de volgende dag een goed gesprek.” Aldus een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor Nu.nl.

Het college van de gemeente Amsterdam laat aan de gemeenteraad weten dat het niet gaat om een detentievoorziening of om personen met ernstige psychische of psychiatrische problemen.

Staatssecretaris Dijkhof schreef vorige week in een brief aan de Kamer dat een belangrijk uitgangspunt is dat plaatsing in de EBTL de terugkeer van die vreemdelingen die terug moeten naar het land van herkomst of een derde land niet mag frustreren. Terugkeer staat in die gevallen immers voorop.  Asielzoekers uit veilige landen van wie de aanvragen versneld (in spoor 2) worden afgedaan, worden derhalve in beginsel niet in de EBTL geplaatst omdat het wenselijk is dat zij ter beschikking van het asielproces in Ter Apel blijven, zodat de aanvraag snel kan worden afgedaan en er aan (gedwongen) terugkeer kan worden gewerkt.

COA wil minstens twee van deze locatie met extra begeleiding en toezicht.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
23 − 16 =