Miljoenen voor MartiniPlaza

Nadat de gemeente Groningen in mei 2014 de raadsleden voor het voldongen feit plaatste dat er 6,6 miljoen moest worden betaald voor onderhoud om MartiniPlaza in de lucht te houden, staat vandaag het volgende financiële hoofdstuk van MartiniPlaza op de agenda.

MartiniPlaza (foto: Mike Tomale)

Het college geeft aan dat de huidige governance structuur van MartiniPlaza van tijdelijk aard is, maar wel goed werkt. Najaar 2017 komen er voorstellen over de governance en de positionering van het vastgoed. Het college stelt voor om 5 miljoen te investeren in renovatie, uitbreiding van zalen en horeca.

Niet alle politieke partijen in de raad zijn meteen enthousiast over de inhoud van de brief van het college en vragen zich dan ook af of er niet eerst een duidelijk plan kan komen met betrekking de governance en de positionering van het vastgoed, en daarna pas over te gaan tot de vraag voor een eventuele investering. Ook zijn de cijfers van 2016 nog niet definitief vastgesteld. Voor sommige partijen, zoals het CDA , een reden te meer om eerst de cijfers af te wachten en daarna pas de conclusie trekken dat het ook werkelijk goed gaat met MartiniPlaza.

Wethouder Joost van Keulen (VVD )

Dit beloofde plan had deze maand klaar moeten liggen maar omdat de gemeente afhankelijk is van derden, zoals de Belastingdienst en de landelijke richtlijnen met betrekking tot sportactiviteiten in overheidseigendommen. Aangezien die landelijke richtlijnen er nog niet zijn, is het onmogelijk om een goed plan te maken. “Ik baal ervan maar kan het niet mooier maken dan het is.” De jaarcijfers 2016 zijn van belang voor de waardebepaling van het pand. Volgens verantwoordelijk wethouder Joost van Keulen (VVD) zijn de cijfers op alle punten goed gekeurd.

In de brief staat aangegeven dat de investering van vijf miljoen op grond van het huidige meerjarenplan en de actuele inzichten binnen de begroting van MartiniPlaza kan gefinancierd worden. Van Keulen geef echter ook aan dat er een mogelijkheid bestaat dat in 2019 een ‘liquiditeitsprobleempje’ zal ontstaan en dat daarvoor een tijdelijke financiering nodig is.

De wethouder stelt dat het bedrag van 5 miljoen voor verbouwing en uitbreiding van de capaciteit nu nodig is omdat MartiniPlaza het momenteel goed doet en graag in dit tempo verder wil gaan. De aanpassingen zijn nodig om te kunnen concurreren in bijvoorbeeld de internationale congresmarkt.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
3 + 12 =