Rechter vernietigd IND-besluit van ‘ongeloofwaardige’ Iraakse homoseksueel

Advocaat Oscar Hammerstein gebruikte vandaag met succes de petitie #nietgaygenoeg in een rechtszaak waardoor er een flinke stap gezet wordt richting een onafhankelijke LHBT-commissie voor afgewezen LHBT-asielzoekers.

Oscar Hammerstein met Art Rooijakkers bij Amsterdam Gay Pride 2016 (foto: Frank van Engelen – Wikimedia)

Voor het eerst doet een Nederlandse rechter een uitspraak richting de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in een zaak waarin een 26-jarige Iraakse LHBT-asielzoeker als ongeloofwaardig gezien wordt en daarmee onterecht wordt afgewezen. Tijdens de zitting op dinsdag 20 juni bij de rechtbank in Den Haag was er geen vreemdelingenrecht advocaat aanwezig, maar vanuit zijn seksuele overtuiging en deskundigheid, strafrechtadvocaat en openlijk homoseksueel Oscar Hammerstein. Dit gegeven gaf blijkbaar een heel andere kijk op een zaak waarin IND een asielaanvraag van een LHBT-asielzoeker als niet aannemelijk en op verschillende punten als niet deugdelijk gemotiveerd beoordeelde. Volgens advocaat Oscar Hammerstein is het besluit van de rechter vernietigend.

,,Nu gaat de IND alleen uit van haar eigen interview met de asielzoeker. Dat hij al een jaar samenwoont en zelfs zijn schoonouders op de zitting aanwezig waren, telt voor de dienst niet. Ik vind dat raar.” Aldus Oscar Hammerstein voor de Telegraaf.

Doorbraak in bewijsvoering 

LGBT Asylum Support: ,,In de uitspraak van de rechter werd met name ingegaan op het feit dat IND zich niet kon motiveren waarom het gehele proces van bewustwording en acceptatie van de seksuele geaardheid van de LHBT-asielzoeker tekort zou schieten aangezien daar voldoende in verklaard was. Wat een doorbraak echter vormt in deze uitspraak waarin IND nog in verweer kan gaan, is dat de rechter IND duidelijk maakt dat al het aangevoerde bewijs door derden zoals verklaringen, foto’s maar ook de verklaring van zijn Nederlandse partner, in het nieuw te nemen besluit het IND al deze feiten niet naast zich neer mag leggen. Iets wat doorgaans IND wél doet ondanks dat soms een rechtbank vol met aanhang en LHBT-belangenorganisaties als LGBT Asylum Support gevuld is. “

Opvallend is dat de rechtbank zich vandaag ook voegt in het feit dat wanneer de LHBT-asielzoeker eenmaal terug in Irak is, hij wel degelijk als homoseksueel mag vrezen voor zijn leven en daarmee dus ook gevaar loopt. Daarmee bekritiseert de rechtbank IND, die zich beroept op de werkinstructie van oktober 2015.

“Al eerder hadden we een bruikbare uitspraak van een rechter die IND op de vingers tikte dat bewijsvoering waarin de LHBT-asielzoeker kon aantonen onderdeel van een LHBT-cultuur te zijn, niet als negatief maar als positief moest meenemen in de beslissing. Die uitspraak was niet concreet genoeg. Deze vernietigende uitspraak is veel krachtiger en daarmee bruikbaar voor vele andere LHBT-asielzoekers die ten einde raad zijn als zelfs hun Nederlandse partner als ongeloofwaardig gezien worden. “Aldus voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support.

Petitie NietGayGenoeg

In deze rechtszaak wees advocaat Oscar Hammerstein tijdens zijn pleidooi op het voorstel van LGBT Asylum Support, om een onafhankelijke commissie in te stellen wanneer ten onrechte een LHBT-asielzoeker door IND afgewezen wordt. “Ik denk dat deze uitspraak een stap in die richting is”, zegt Hammerstein in de uitzending van RTL Nieuws. “De regels zoals die nu zijn, kloppen in ieder geval niet.” 

Door gebruik te maken van een onafhankelijke commissie moet de LHBT-asielzoeker een eerlijke en humane kans krijgen door niet alleen alle bewijzen in te kunnen brengen, maar ook door o.a. een veel bredere beoordeling door o.a. gedragsdeskundigen en psychologen. LGBT Asylum Support staat in nauw contact met de betrokken LHBT-asielzoeker en zijn partner. Met deze uitspraak zal Staatssecretaris Dijkhoff (Asiel) de asielaanvraag van deze Iraakse LHBT-asielzoeker opnieuw in behandeling moeten nemen.

IND heeft vier weken tijd om in verweer te gaan. LGBT Asylum Support zal middels Kamervragen de staatssecretaris vragen wat de gevolgen voor eerder gedane uitspraken kunnen zijn waarin LHBT-asielzoekers in soortgelijke zaken ten onrechte werden afgewezen. Op 24 juni tijdens Roze Zaterdag Den Bosch 2017 zal extra aandacht gevraagd worden voor de petitie #NietGayGenoeg.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
26 − 5 =