‘Wethouder Schroor de fout in bij invoer WMO’

‘Wethouder Schroor de fout in bij invoer WMO’ was de titel van het stuk dat op vrijdag 14 april door FNV Zorg & Welzijn werd rondgestuurd. FNV merkt op dat de wethouder de fout is ingegaan bij de invoer van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2015.

ton-schroor----groot-7_784x600
Wethouder Ton Schroor (D66) (Foto: gemeente Groningen)

FNV heeft een wob-verzoek ingediend bij de gemeente Groningen en uit de beantwoording bleek dat volkomen onduidelijk is of de keukentafelgesprekken, waarin de zorgbehoefte van mensen werd besproken, wel goed zijn gevoerd. Ondanks dat het verplicht is om verslag te doen van keukentafelgesprekken is dit niet gebeurd en ook niet ter ondertekening voorgelegd aan de cliënten.

Uit meldingen die het FNV Zorgactiepunt de afgelopen maanden heeft ontvangen, is gebleken dat van de 100 aanvragen er 70 weer opnieuw in behandeling zijn genomen en ook daadwerkelijk meer uren zorg hebben gekregen.

Maureen van der Pligt, bestuurder FNV: ‘De FNV zet nu de gang naar de rechter in werking om deze misstanden te laten beoordelen en de wethouder te dwingen om zijn verantwoording te nemen en alle keukentafelgesprekken opnieuw en op de juiste wijze uit te voeren. Alle zorgbehoevende Groningers verdienen namelijk de zorg die hen toekomt. De bal ligt nu bij de wethouder. Hij kan deze rechtsgang tegenhouden, als hij uit zichzelf opnieuw begint. En als de wethouder zijn taken niet goed vervult dan moet de gemeenteraad hem tot de orde roepen. Het is tenslotte de taak van de gemeenteraad om de wethouder te controleren.’

Woordvoerder wethouder Schroor
De gemeente Groningen geeft aan dat 3500 mensen in de gemeente Groningen hulp in de huishouding krijgen. Sommige mensen hebben meer behoefte aan hulp en sommige minder of geen. De gemeente adviseert mensen die vinden dat ze niet genoeg hulp of zorg krijgen aan te kloppen bij het WIJ-team, eventueel met hulp van iemand anders. Daarna volgt er altijd een individueel gesprek om te inventariseren of er aanpassingen nodig zijn.

De gemeente laat weten dat uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de mensen tevreden is over de hulp/zorg die geboden wordt. Dit bevestigt volgens de gemeente het beeld van de eigen medewerkers, maar zeker ook het beeld van de thuiszorgorganisaties met wie de gemeente contact hebben.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
5 × 11 =