Partij voor het Noorden heeft vragen over het revolverend fonds

Op 17 februari is de Stichting Revolverend Fonds Groningen van start gegaan. De Stichting Revolverend Fonds is een maatschappelijk fonds opgericht door de Provincie Groningen. Het fonds verstrekt leningen voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie. In totaal is € 25 miljoen beschikbaar voor ondersteuning van projecten. Partij voor het Noorden heeft enkele vragen m.b.t. de totstandkoming en samenstelling van het bestuur van deze stichting.


foto: Fotolia

Het bestuur van het fonds bestaat uit : Mevrouw T. Siertsema (voorzitter) ,mevrouw H. Sanders (secretaris) en de heer J. Cooijmans (penningmeester).

Partij voor het Noorden vraagt zich af op welke wijze de bestuursleden van de nieuwe stichting revolverend fonds Groningen zijn geselecteerd en of de voorzitter tevens fondsmanager van de Stichting revolverend fonds Groningen is. Volgens de partij bestaat er de mogelijkheid van oververtegenwoordiging van zorgbestuurders binnen het bestuur en vraagt zich af in hoeverre zijn de 3 aandachtsvelden, leefbaarheid, zorg en energie qua kennis goed zijn verdeeld over deze drie bestuursleden.

Tevens is Partij voor het Noorden van mening dat overheidsinvesteringen transparant moeten zijn. De apparaatskosten voor de nieuwe stichting bedragen 600.000 euro op jaarbasis. Niet duidelijk is of  de bestuurders een salaris of bestuurdersvergoeding ontvangen. Ook zou er een kans kunnen bestaat op kruisbestuiving met betrekking tot de aandachtsvelden leefbaarheid, zorg en energie, gezien de maatschappelijke achtergronden van de bestuursleden.

De partij wil van het College van Gedeputeerde Staten weten hoeveel medewerkers in dienst komen van de nieuwe Stichting revolverend fonds en of bepaalde doelgroepen voorrang krijgen in het sollicitatieproces.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
30 − 27 =