Opvang van dakloze vreemdelingen

Sinds maart 2015 biedt de gemeente Groningen sobere opvang aan dakloze vreemdelingen, de zogenoemde bed bad brood-voorziening. De grondslag voor deze vorm van opvang is gelegen in een bindende uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 17 december 2014. Ook vóór december 2014 bood de gemeente Groningen al incidenteel (nood)opvang aan dakloze vreemdelingen. Dit betrof een groep van ongeveer 40 vreemdelingen. Eind november van dit jaar werd het beoogde bestuursakkoord en de financiering ervan door het ministerie van Veiligheid en Justitie stopgezet. Volgens de staatssecretaris zouden gemeenten onvoldoende bereid zijn alle overige opvang voor dakloze vreemdelingen te beëindigen als de acht beoogde centrale opvangvoorzieningen een feit zouden zijn. De burgemeester heeft de bevoegdheid om op grond van zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde incidenteel en tijdelijk opvang te bieden, ook aan dakloze vreemdelingen.


Bed Bad Brood

Zolang de onderhandelingen nog met het rijk lopen, is sluiten van de Het bed-water-brood voorziening geen optie. Dat is de inzet van het college van B & W.

Humanitair- en veiligheidsprobleem
“Het bed-water-brood (BBB) lost een humanitair en veiligheidsprobleem op”, stelt Koosje van Doessen (D66). “Na negatieve beschikking in het asieltraject volgt uitzetting. Er wordt dan verplaats van AZC naar een uitzettingscentrum waar men in een aantal gevallen er niet in slaagt mensen terug te laten keren. Dan komen mensen op straat te staan. Door een verblijfsvergunning op humanitaire gronden aan te vragen kan iemand legaal in Nederland blijven tijdens de procedure. Maar in die periode is er geen recht op voorzieningen. BBB is dan een uitkomst voor deze mensen. Deze mensen worden dubbel gescreend door IND en werken aan hun verblijfsstatus. In het Formule-1 Hotel in Groningen zitten op dit moment zo’n 300 gasten. Wordt de BBB-regeling gesloten, gaan de mensen zwerven. Sluiten is geen optie voor D66. Met eigen middelen de voorziening in staat houden.”

“In Groningen hoeft niemand onder een brug te slapen” citeert Jimmy Dijk wethouder Schroor. 2,1 miljoen euro was bedoelt voor zorg, jeugd en vernieuwingsdomein. Het mag niet ten koste gaan van het sociaal beleid. In de samenhang der dingen past het niet dat zorgen van stadjers niet worden bedient en die van vluchtelingen wel, dat zou niet goed zijn voor de onderlinge solidariteit omdat mensen tegen elkaar worden uitgespeeld, vindt Dijk. BBB kost nu  250.ooo euro per maand. SP dient een motie in om o.a. een andere dekking te vinden. De PvdA wil harde garanties van het college dat de dekkingsbron niet ten koste gaat van andere kwetsbare doelgroepen.

Gerjan Kelder (Partij voor de Dieren) verwijst naar een Armeense vluchteling die in de BBB in Groningen overleed op 11 december 2016. Armenië wilde haar niet omdat ze Azerbeidzjaanse was en Azerbeidzjaan wilde haar niet omdat ze Armeens was. Ze kon dus geen kant op en was aangewezen op de BBB. Officieel mogen mensen 12 weken verblijven in de BBB maar gebleken is dat sommigen er al jarenlang verblijven. Partij voor de Dieren is trots op de lijn waarvoor de gemeente voor kiest, namelijk de huidige BBB open te houden en eventueel uit te breiden. Het CDA vraagt zich af of het aan de stad is om dit landelijke probleem op te lossen en miljoenen uit te geven.

VVD wil geen 2,1 miljoen uitgeven aan de BBB-voorziening met geld dat bedoelt is voor de stad omdat er een andere oplossing is en geboden moet worden door het rijk. De VVD wil meer duidelijkheid en inzicht in actuele feiten. VVD vraagt zich af of we nu geld moeten inzetten wat we nog van het rijk tegoed hebben. Het rijk vergoedt alleen uitgeprocedeerde asielzoekers en niet iedereen die is opgevangen in het Formule-1 hotel. Om de uitgave van de 2,1 miljoen te onderbouwen moet het college een lijst opstellen met de gegevens van allen die gebruik maken van de BBB-regeling. De VVD vindt dat als de gemeente Groningen meewerkt met het rijk er wellicht ook een oplossing komt voor deze categorie mensen in de vorm van een voorziening.

Marjet Woldhuis van 100% Groningen geeft aan dat 295 vreemdelingen waarvan de helft uit Ter Apel komt nergens anders terecht komen. Sijbolts van de Stadspartij vraagt zich af of er ook asielzoekers in de BBB zitten zijn die niet willen meewerken aan hun vertrek.

Wethouder Ton Schroor

Papieren werkelijk vs de praktijk
Wethouder Ton Schroor legt uit dat er geen 100% oplossing is voor dit ingewikkelde probleem, er is zowel een papieren werkelijkheid als een praktijk. Vanuit de papieren werkelijk is het probleem sluitend, helaas is het in de praktijk niet zo. Gegevens van bewoners zijn bekend en beschikbaar. Andere voorzieningen zijn niet beschikbaar voor deze mensen. IND, vreemdelingendienst, Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en INLIA bepalen dat. Als een vluchteling in een proces traject zit om de terugkeer naar eigen land aan te vechten heeft deze nergens meer recht op. De vluchteling kan alleen terecht in de BBB. Van de 808 aanvragen dit jaar van INLIA en IND, zijn 351 geweigerd omdat ze niet voldoen. Voorliggende voorzieningen zijn niet beschikbaar voor deze mensen.

BBB of LVV
Groningen zou een van de acht lokale vreemdelingenvoorziening (LVV) worden, legt de wethouder uit. De BBB is eigenlijk een LVV voor de hele provincie waar vluchtelingen worden begeleid naar een duurzame oplossing, helemaal zoals de staatssecretaris het wilde. Groningen helpt het rijk met het gat wat zij zelf laten vallen. Lokaal wordt goed samengewerkt.

Financiering
De financiering zijn middelen die niet worden uitgegeven in de subsidies, het was niet nodig en het geld bleef over. Maatschappelijk opvang was over en is geen discussie over. Dit is samen genoeg voor de financiering van afgelopen  jaar. Als er geen geld komt van het rijk moeten er eerst meer zekerheden komen. Er wordt al gesproken met de regio over de middelen maatschappelijke opvang die Groningen als centrumgemeente beheerd. er is unanieme steun van alle regiogemeenten om een deel van hun geld in te zetten voor deze voorziening. Wellicht dat er in de toekomst een noordelijk dekkend verhaal komt met Friesland en Drenthe. 2,1 miljoen wordt gedekt door het rijk van december 20115 tot november 2015 wordt in april 2017 overgemaakt. Het geld is in mei 2017 pas beschikbaar. Het geld is dus feitelijk al AER (Annual Equivalent Rate)  en het college vindt het belangrijk dat nu al in te zetten. Het gaat dus niet ten koste van de zorg of mensen die het moeilijk hebben in de stad. Wel gaat het ten kosten van mogelijk nieuwe ideeën die de raad nu nog niet heeft gemaakt, daar is dan minder geld voor beschikbaar. Op een juiste, duurzame en humane manier de zaken regelen in de stad, dat is wat het college doet.

Het collegebesluit volgt in januari 2017.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
1 + 3 =