GAE: Eerst plannen of eerst geld?

Gisteren stond voor de derde keer in drie maanden tijd het onderwerp Groningen Airport Eelde (GAE) op de agenda van de gemeenteraad Groningen.  De gemeenteraadsleden moesten vandaag stemmen over het voorstel van het college van B & W. Op basis van de resultaten van de strategische verkenning, de informatiebijeenkomst van 24 oktober j.l, de inbreng van de verschillende fracties tijdens de opiniërende commissiebehandeling en de uitkomsten van de maatschappelijke consultatie, stelt het college voor de beleidsoptie ‘Investeren – Internationale Toegangspoort voor het Noorden’ aan te wijzen als voorkeursalternatief.


Jetze Luhoff  (D66) voelt er niets voor om de last van een dergelijke investering te dragen en verwacht een stevige bijdrage van het bedrijfsleven en meerdere overheden. “Eerst euro’s dan plannen.” Gerjan Kelder van Partij voor de Dieren is duidelijk: niet investeren want het is de taak van de overheid de natuur te beschermen. Daar komt bij dat er geen garanties zijn m.b.t. investeren. Jasper Honkoop (VVD) vindt dat het vliegveld op gelijke voet moet kunnen concurreren. Hij benadrukt dat er 138 fte op straat komen te staan als er niet geïnvesteerd wordt. Anna Riemersma van de Stadspartij vraagt zich af wat de effecten zijn voor GAE van het jaar uitstel van vliegveld Lelystad.

Economisch opportunisme
Glimina Chakor (GroenLinks) vraagt zich af waar de VVD was toen de honderden mensen op straat kwamen te staan toen V & D noodgedwongen moest sluiten. Ze verwijt de raad teveel door een roze bril te kijken. De werkgelegenheid zou maar neerkomen op 9 miljoen en beloften uit het verleden zijn nooit waargemaakt. Er waren jaarlijks maar liefs 110.000 passagiers te weinig en de invloed op het vestigingsklimaat is nooit bewezen. Het leek alsof GroenLinks pertinent tegen het investeringstraject was, maar Chakor gaf ook aan dat als het bedrijfsleven daadwerkelijk mee wil investeren, dat er dan wel kansen zijn om het tegendeel te bewijzen.

“Groningen is wel gewend om risico’s te nemen als het gaat om dure projecten”, zegt Woldhuis. 100% Groningen stelt voor dat bijvoorbeeld prestatieafspraken als zekerheid kunnen worden ingebouwd zodat tussentijds geëvalueerd kan worden en eventueel tussentijds kan worden gestopt. De ChristenUnie merkt op dat er veel maatschappelijk draagvlak is en dat er voldoend inbreng moet zijn uit het bedrijfsleven maar deze is niet kwantificeerbaar.

Het wordt een stevige kluif
Wethouder Joost van Keulen legt uit dat optie drie wordt uitgewerkt, maar wel met stevig randvoorwaarden die door het college en de aandeelhouders worden uitgewerkt. Er zal gezocht worden naar commitment en middelen, te beginnen na het kerstreces. Er is geen sprake van rozebrillen politiek, verzekerd Van Keulen, de onderzoeken zijn neutraal en objectief uitgevoerd.  De gemeente Tynaarlo heeft eergisteren gekozen voor variant 2 of 3. De wethouder gaat ervan uit dat het goed komt. Wel wordt het een stevige kluif. De prestatieafspraken die 100% Groningen voorstelt acht de wethouder buitengewoon onwenselijk. Op de effecten van het uitstel van vliegveld Lelystad wordt een volgende keer op teruggekomen.

Het raadsvoorstel wordt met 26 stemmen voor en 12 tegen aangenomen.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
1 × 16 =