Dieselgate: eerste resultaten en aanbevelingen

In het op maandag gepubliceerde ontwerp-rapport van de Commissie van onderzoek naar Emissie Meting in de Automotive Sector (EMIS), is opgenomen dat er bewijs is van tekortkomingen bij EU-lidstaten wat betreft de uitstoot bij auto’s. Het rapport en de aanbevelingen zijn opgesteld door co-rapporteurs Jens Gieseke (EPP, DE) en Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL). EMIS zal een eerste openbaar debat over de tekst hebben op 12 januari.


De ontwerp-tekst is het resultaat van een 10 maanden durende  intensieve werkzaamheden om de gebeurtenissen te reconstrueren en bewijsmateriaal te verzamelen, met name over de rol van de Europese Commissie en de lidstaten voor en na de auto emissietest schandaal. De ontwerp-tekst richt zich op verschillen tussen de NOx-emissies van dieselauto’s in het laboratorium en op de weg. Ook op het proces van aanpassing van de uitstoot tests om realistische omstandigheden te weerspiegelen. Het rapport bevat gegevens over mogelijk verboden ‘foute’ apparaten en identificeert hiaten in het Europese auto-typegoedkeuring-systeem en tekortkomingen bij de handhaving van de EU-emissiewetgeving in de lidstaten.

De bevindingen zijn gebaseerd op een feitelijke sectie door co-rapporteurs van het Parlement, opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van de andere politieke fracties. Het resultaat geeft voor zover mogelijk een compleet beeld van de reeks van gebeurtenissen die zich in september 2015 voordeden bij VW.

Co-rapporteur Gerben-jan Gerbrandy: “Dieselgate zou niet zijn gebeurd als de nationale regeringen en de Europese Commissie naar hun juridische en administratieve verantwoordelijkheden hadden gehandeld. Het wettelijk verbod op de manipulatie van instrumenten is duidelijk. De problemen die door ons onderzoek zijn ontdekt, hebben betrekking op onnodige vertraging van besluitvorming, nalatigheid en wanbeheer.”

Vervolgstappen
In januari heeft EMIS overleg met de ministers die verantwoordelijk zijn voor de typegoedkeuring in Italië en Slowakije, alsook met vertegenwoordigers van de twee extra ingeplande autofabrikanten, Audi en Opel.

Het merendeel van de activiteiten zal zich nu richten op de onderhandelingen tussen de politieke fracties over de ingediende amendementen, zowel op de conclusies van het ontwerpverslag en de ontwerp-aanbevelingen. Over het ontwerpverslag zal op 28 februari in de commissie worden gestemd en tijdens de laatste plenaire stemming in april.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
9 × 15 =