De effectiviteit van subsidies in het sociaal domein

De gemeente Groningen hecht groot belang aan een effectieve inzet van publieke middelen. Om deze zo effectief mogelijk in te zetten en inzicht te krijgen in de maatschappelijke effecten van subsidies in het sociaal domein heeft de gemeente een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) laten uitvoeren.


foto: Fotolia

De clusters die zijn gehanteerd zijn onderwijskansen, sociale samenhang en leefbaarheid, accommodaties, integratie en emancipatie, activiteiten voor kinderen en jeugd, ondersteuning sportdeelname en sportieve infrastructuur, cultuur en armoede. Vanwege de decentralisaties in het sociaal domein en de ontwikkeling van de WIJ-organisatie zijn de subsidies die direct betrekking op de WIJ-aanpak buiten de analyse gelaten.” (bron)

Het onderzoek is inmiddels afgerond en wordt vandaag onder de titel ‘effectiviteit subsidies sociaal domein’ aan de leden van de gemeenteraad aangeboden. De analyse is op hoofdlijnen en  kwalitatieve en kwantitatieve duidingen gaat niet over de effectiviteit van individuele subsidies. De uitkomst wordt gebruikt om een taakstelling op subsidies in te vullen die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting.

In de uitkomst van het onderzoek wordt aangegeven dat geen cluster van subsidies zijn te benoemen die niet effectief zijn. De analyse biedt handvatten op een aantal punten, zoals de effectiviteit van subsidies te vergroten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door via programma’s van eisen sterker sturen op het formuleren van maatschappelijke effecten en meer aandacht voor monitoring van de effecten. De WIJ-teams moeten meer kennis krijgen over subsidies en opdrachten binnen het sociaal domein. Ook zou een sterkere relatie tussen opdrachtverstrekking bij subsidies en het gebiedsgericht werken bijdragen aan de effectiviteit.

De gemeente zet zich in om de aanbevelingen uit het rapport over te nemen en effectiviteit te vergroten. Wat betreft het ontwikkelen van voorstellen van de geformuleerde taakstelling, dat is een ingewikkelde en gevoelige operatie die om tijdige besluitvorming vraagt met betrekking tot subsidie voor 2018. De raad wordt naar verwachting hier het tweede kwartaal van 2017 over geïnformeerd.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
26 − 22 =