Jaarrekening Centrum Veilig Wonen 2015

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft op 6 december 2016 het openbaar jaarverslag 2015 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Op pagina 38 van het jaarverslag staat dat de in de statuten is bepaald dat de winst ter vrije beschikking staat van de algemeen vergadering. Voor het eerste boekjaar (2015) werd een gerealiseerde winst uitgekeerd van 1.028.500 euro. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te kennen aan de overige reserves. De winstbestemming is niet in de jaarrekening verwerkt.


Het Centrum Veilig Wonen heet bij de Kamer van Koophandel: Arcadis CED project Service Bureau bv. De B.V. handelt onder de naam Centrum Veilig Wonen er is intussen begonnen met het oprichten van een ondernemingsraad. Dat is verplicht bij meer dan 50 medewerkers die langer dan één jaar werkzaam zijn bij CVW. Naast kernwaarden en omschrijvingen van wat CVW doet en waar ze voor staan, is er ook een jaarrekening te vinden in het verslag. De directie van de besloten vennootschap wordt gevormd door aandeelhouders Arcadis (55%) en CED Nederland B.v.(45%).

Er zijn ruim 34.000 schademeldingen verwerkt in 2015 en 139 klachten ingediend bij CVW. In 2015 kwamen 47 klachten over schademelding bij CVW terecht bij de Onafhankelijke Raadsman. Er zijn in totaal 1118 panden versterkt in 2015. Bij 539 gebouwen zijn risicovolle onderdelen verwijderd, zoals schoorstenen, ornamenten en balkons. In 2016 zijn 1200 schoorstenen ingepland om te worden vervangen. Bij 6 acute situaties in 2015 werden bewoners tijdelijk uit huis geplaatst.

Over het algemeen wordt het CVW gewaardeerd met een 7,1. De reputatie van het CVW heeft volgens de Voorzitter Commissie van Toezicht op Centrum Veilig Wonen, de heer drs. H.B. Eenhoorn schade opgelopen omdat de regels van het spel tussentijds worden gewijzigd door de Nationaal Coördinator Groningen, bijvoorbeeld de buitengebied-discussie en de discussie over het loslaten van de waardevermeerderingsregeling. In de toelichting vinden we uitleg over onder andere liquiditeitsrisico’s, sociale risico’s en projectrisico’s.

Arjen van de Leur van de afdeling communicatie van het CVW legt uit dat met NAM destijds is afgesproken dat het verdienmodel van CVW bestaat uit een toeslag op de uurtarieven en deze worden doorberekend aan NAM. Dat heeft met de dienstverlening te maken. Alle risico is dan wel voor rekening van CVW.  7 % van de omzet (27.994.000 euro) is in tweeën gesplitst. Een deel gaat naar beide de aandeelhouders Arcadis en CED omdat zij destijds kosten hebben moeten maken om deel te nemen aan de competitie. Het andere deel wordt aan de reserves toegevoegd om risico’s af te dekken.

Volgens Arjen van de Leur hebben de bedrijven de investering voor eigen rekening gedaan tijdens de competitie. Meerder bedrijven hebben meegaan aan de tender destijds. De combinatie CED, Arcadis en de noordelijke aannemers hebben toen gewonnen en kosten gemaakt om het bedrijf te kunnen opstarten. Een deel van de opbrengsten vloeit terug naar de oprichters.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
2 × 2 =