De Vereniging van Groninger Gemeenten stuurt brief naar Staatssecretaris Dijkhoff

De Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) stuurt een brief naar Staatssecretaris Dijkhoff. De brief gaat over de misgelopen onderhandelingen over een achttal opvangcentra voor dakloze vreemdelingen, de bed, bad en broodregeling.


foto: Gemeente Groningen
foto: Gemeente Groningen

Ondanks dat verschillende partijen in de Tweede Kamer aandrongen op het voortzetten van de regeling heeft de secretaris besloten de financiële steun voor de bed, bad en broodregeling stop te zetten.

Wethouder Ton Schroor geeft in de brief aan dat in Groningen, zowel in de stad als in de hele provincie, men niet wil dat mensen zonder een dak boven hun hoofd slapen. Het vasthouden aan een centrale opvang, zoals in Groningen, is van wezenlijk belang, omdat men vanuit humanitaire overwegingen zoekt naar oplossingen die werken. ” De wethouder verzoekt de secretaris met klem het onderwerp alsnog voor de feestdagen weer op te pakken om tot een in de praktijk werkende oplossing te komen.

De Groninger gemeenten hechten eraan om nog voor de stemmingen over de ingediende moties op de begroting van het ministerie van V&J over dit onderwerp (morgen, dinsdag 6 december), de brief naar Den Haag te sturen. De brief is namens de gemeenten ondertekend door portefeuillehouder wethouder Ton Schroor.

Vandaag wordt in de Tweede Kamer gestemd over een motie met betrekking tot de financiering van de bed, bad en brood locaties. De fracties van D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie uit Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Nijmegen en Arnhem, en de PvdA fracties uit Groningen, Utrecht, Den Haag, Arnhem en Nijmegen pleiten voor continuering van deze financiering.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
23 × 25 =