Groninger Gasberaad maakt zich zorgen om ‘herstel van vertrouwen’

Na vele maanden was er vandaag een persconferentie van het Groninger Gasberaad in Bedum. Het Groninger Gasberaad zit ondertussen al weer 9 maanden in de Maatschappelijke Stuurgroep, samen met de Groninger Bodembeweging (GBB) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Jan Wigboldus van Samenwerking Mijnbouwschade Groningen begint met uit te leggen dat op dit moment heel Nederland het lekker warm heeft, maar dat Groningen met de gebakken peren zit. 


foto: Mike Tomale - Groninger Gasberaad bijeen voor persconferentie in Bedum
foto: Mike Tomale – Groninger Gasberaad bijeen voor persconferentie in Bedum

Minister Kamp in Groningen
Minister Kamp komt aanstaande dinsdag tussen 17:00 en 18:00 in het provinciehuis Groningen. Waarschijnlijk zal dit de laatste keer zijn dat deze minister tijdens deze regeringsperiode naar Groningen komt. Jan Wigboldus heeft één advies voor de minister: “Schiet eens op!”

Wigboldus laat zich kritisch uit over de positie en de slagkracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) alsook over het nieuwe Meerjarenplan (MJP) ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2021’, waar volgens het Groninger Gasberaad geen plaats is voor herstel van vertrouwen. Wigboldus vraagt zich af waarom zoveel processen niet openbaar zijn en of we nog in een democratie leven. 62% van de gasinkomsten gaat naar de staat, “Ik verwacht tot iets meer empathie uit Den Haag.”

Wantrouwen
De essentie van het wantrouwen zit in het feit dat de veroorzaker van de schade bepaalt hoe de schade (en de preventie) wordt afgehandeld. Of soms nog erger, zij bepalen of jij in een veilig huis woont/moet wonen, of niet. En daar verandert het Meerjarenprogramma niets aan. NAM en EZ spelen nog steeds een te grote rol. Volgens Jan-Willem Lobeek van VNO-NCW/MKB Noord is het een bewuste politiek keuze om de NAM aansprakelijk te laten zijn in dit dossier. De NCG zou niet genoeg invloed hebben om het op te nemen tegen de NAM of tegen het Ministerie van EZ.

Het Gasberaad vindt dat er een einde moet komen aan de verplichting om aan te tonen dat er verband is tussen een schade en de gaswinning, om te beginnen in de 0,2 contour – waar 80 % van de woningen al één of meerdere erkende schades heeft.

Dat er een eind is gekomen aan de Dialoogtafel vinden zowel Jan Wigboldus, Suzan Top (secretaris Groninger Gasberaad)  als Jan boer van Groninger Dorpen jammer, omdat er geen echt contact meer is tussen alle belanghebbende partijen.

Rinze Kramer van Wierden en Borgen merkt op dat de seismiciteit het komend decennium zal toenemen in het gebied. Peter Rozema van CNV vindt dat er een grotere rol zou moeten zijn voor lokale besturen. Hij vindt dat de NCG duidelijke, afgebakende taken moet krijgen. Economie en leefbaarheid is een taak van de provincie en NCG hoort te ondersteunen. Tevens is hij er een voorstander van dat de NCG niet onder Economische Zaken opereert maar onder Binnenlands Bestuur.

Openbaarheid
Jan Wigboldus geeft aan dat het Groninger Gasberaad de vergaderingen van de Maatschappelijke Stuurgroep graag in de openbaarheid wil, bijvoorbeeld door middel van een livestream, maar de Groninger Bodem Beweging en de NCG zouden dat niet willen om verschillende redenen.

De volledige reactie van het Groninger Gasberaad op het Meerjarenprogramma staat op hun website.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
6 × 27 =