Adri van Montfoort: Regering wil raad voor de Kinderbescherming op de stoel van de rechter

Adri van Monfoort is naast dat hij jurist en pedagoog is, ook directeur van expertisebureau Montfoort en hij maakt zich zorgen. Hij stelt dat de regering bezig is met een plan om de rechter bij maatregelen van kinderbescherming voor een groot deel buiten spel te zetten en de Raad voor de Kinderbescherming meer macht te geven.

In de toelichting op de Rijksbegroting 2017 voor Justitie en Veiligheid staat op pagina 53 een regel opgenomen: “…waarbij de Raad voor de Kinderbescherming zelf een besluit kan nemen over het treffen van een jeugdbeschermingsmaatregel. Die besluiten zijn nu nog voorbehouden aan de rechter”.

Het ministerie stelt in haar stuk dat bij de uitvoering van de jeugdbescherming er te veel instellingen betrokken zijn en dit efficiënter zou kunnen. Het is belangrijk mogelijkheden te onderzoeken om de keten waar mogelijk te verkorten. In de huidige keten zijn vier instanties nodig (Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, rechter, uitvoerende instantie)

Van Monfoort schrijft: “De tekst van de begroting ontspoort bij de volgende zinnen: Op dit moment wordt een advies van de Raad tot een OTS in 90 tot 95% van de gevallen overgenomen door de rechter. In het uit te werken voorstel kunnen de ouders de rechter inschakelen wanneer zij het niet eens zijn met de beslissing van de Raad.” Vanuit het statistische gegeven, dat de rechter meestal het verzoek van de Raad inwilligt, stapt de uitvoerende macht (het Ministerie) moeiteloos door naar de conclusie, dat de rechter grotendeels overbodig is. Dat is een ontsporing, omdat de scheiding tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht een basisregel is in onze rechtsstaat.” (bron)

Van Monfoort vindt dat de discussie over de keten van de kinderbescherming nodig is maar dan wel open gevoerd moet worden, los van gevestigde posities en belangen.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

One thought on “Adri van Montfoort: Regering wil raad voor de Kinderbescherming op de stoel van de rechter”

 1. “Het ministerie stelt in haar stuk dat bij de uitvoering van de jeugdbescherming er te veel instellingen betrokken zijn en dit efficiënter zou kunnen.”
  Wat nou te denken van zulk proza?
  Dat het onze ministers eerder te doen is om geld te besparen en dit dan over de ruggen van kinderen en hun ouders heen? Dat het dus gaat om geld bij elkaar harken om ergens ‘belangrijkers’ aan te kunnen besteden en niet zozeer om (eindelijk!) de jeugdzorg zo inrichten dat ze voldoet aan art 24 IVRK?

  Wat moet dat toch vreselijk lastig zijn, die kostenpost die jeugd’zorg’ sinds jaar en dag vertegenwoordigd. Vooral ook omdat sinds jaar en dag vele ouders de ‘strijd’ opzoeken tegen die jeugd’zorg’ en dat ook weer een kostenpost op het conto van MinV&J betekent. Al die rechters die zich moeten buigen over door ondeskundigen opgestelde rapporten zonder enige kennis te hebben van zaken, die gaan natuurlijk mee met de Rvkb want de rechters althans zijn eerlijk genoeg om toe te geven dat ze geen kaas hebben gegeven van dat soort zaken. Wat dan wél laakbaar is, is het onvermogen om door te vragen naar féiten en niet enkel af te gaan op de vaak zo mooi geformuleerde drogredenen en cirkelredeneringen waar de Rvkb in grossiert en die zij nimmer nooit verandert want zodra de inkt droog is, is de leugen een ‘feit’.

  De Procureur Generaal meent ook dat een rechter onverkort uit mag gaan van de meningen van de RvkB als zijnde ‘waarheid’ ongeacht hetgeen ouders ter zitting betwist hebben en e.e.a. ook in complete tegenspraak met artikel 799a Rv.

  Dit voorstel is enkel een cementering van wat uit de praktijk reeds vele jaren blijkt namelijk dat ons rechtssysteem (onafhankelijke rechters, feiten, bewijslast) op jeugdgebied op haar minst zeer wankel is, zo niet compleet faalt. Maar dit moeten we dan wellicht scharen onder gewoonterecht en jurisprudentie waarbij de wet uiteindelijk de praktijk volgt, namelijk: U heeft als ouder geen recht en u krijgt het ook niet. Of, zoals een familierecht advocaat het mij eens vertelde: Bij familierecht weet je het nooit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
8 × 9 =