Wob-verzoeker kan gemeenteraad vragen om geheimhouding op te heffen

Op 12 september 2016 publiceerde de redactie van de Groninger Krant een bericht over transparantie bij de gemeente Groningen. Bedoeling was om door middel van een Wob-verzoek  de geheime hoofdstukken van het jaarverslag 2015 boven tafel te krijgen over het parkeerbeleid in Groningen. 


De gemeente Groningen veegde het wob-verzoek van de redactie van tafel, met als reden dat geheimhouding opgelegd was door de gemeenteraad (artikel 25 gemeentewet) . De geheime hoofdstukken zouden mogelijk alleen kunnen worden geopend als de indiener belanghebbende in de zaak zou zijn. En dat was volgens de gemeente de Groninger Krant niet.

foto: Fotolia
foto: Fotolia

De Raad van State publiceerde vandaag het volgende persbericht:

De gemeenteraad van Het Bildt moet binnen twaalf weken een nieuw besluit nemen over de vraag of afspraken die de gemeente heeft gemaakt over de bouw van een woonzorgcentrum in Sint Annaparochie, geheim moeten blijven of niet. Dit blijkt uit een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (23 november 2016).

Een journalist van de Leeuwarder Courant had op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gevraagd om de afspraken openbaar te maken die de gemeente Het Bildt heeft gemaakt met de eigenaar van een supermarkt naast het woonzorgcentrum. Hij stuitte daarbij echter op een weigering van het college van burgemeester en wethouders, omdat de gemeenteraad eerder had besloten om de afspraken geheim te houden. De rechtbank Noord-Nederland oordeelde eerder nog dat de journalist geen belanghebbende was.

Dubbel belanghebbende
De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat als iemand informatie opvraagt waarop een geheimhoudingsplicht rust, dat verzoek tegelijkertijd moet worden opgevat als een verzoek om die geheimhouding op te heffen. Dit betekent dat de indiener van een Wob-verzoek, in dit geval de journalist, zowel belanghebbende is bij het besluit op zijn Wob-verzoek als bij het besluit over het verzoek om de geheimhouding op te heffen. Omdat de gemeenteraad heeft volstaan met een enkele verwijzing naar de geheimhoudingsplicht zonder in te gaan op de bezwaren van de journalist daartegen, is dat besluit onvoldoende gemotiveerd.

Tussenuitspraak
De gemeenteraad krijgt twaalf weken de tijd om zijn besluit op het verzoek van de journalist om de geheimhouding op te heffen alsnog goed te motiveren of om een besluit met een andere strekking te nemen. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak een einduitspraak doen.

Lees hier de uitspraak met zaaknummer 201507807/1.

Nu is de Groninger Krant niet het nieuwsmedium dat financieel bij macht is om een jurist in te schakelen om met de gemeente Groningen in conclaaf te gaan. Daarom hopen wij dat de (onderzoeks)redacties van de wat meer kapitaalkrachtige nieuwsmedia in Groningen meelezen, en stappen ondernemen om het dossiers parkeerbeleid geopenbaard te krijgen.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
27 − 3 =