Oneigenlijk gebruik van studiefinanciering: ‘Elk geval is er één te veel’

Op 21 februari meldde NOS dat mbo-ers in Rotterdam wel studiefinanciering ontvangen maar geen onderwijs volgen. Het zou gaat om mbo-leerlingen die zich inschrijven voor een mbo niveaus 1 of 2 opleiding en zodoende de 800 euro per maand ontvangen die niet hoeft terug te worden betaald als de opleiding niet wordt afrond.


foto: Rijksoverheid
foto: Rijksoverheid

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat het oneigelijk gebruik van studiefinanciering niet te tolereren is en heeft onderzoek laten uitvoeren. Belangrijkste conclusie uit deze onderzoeken is dat de voornaamste redenen om nooit of bijna nooit lessen te volgen, niet te relateren zijn aan oneigenlijk gebruik van studiefinanciering.

Bij de verklaring van veelvuldig verzuim blijken vooral een moeilijke thuissituatie, motivatie en aspecten van de opleiding een grote rol te spelen. Tot nu toe is er weinig zicht op deze problematiek en kan de omvang niet precies worden aangegeven. een mogelijke oorzaak kan zijn dat scholingsplicht uit de Participatiewet ertoe kan leiden dat studenten in het onderwijs terechtkomen die eigenlijk geen onderwijsvraag hebben en onvoldoende gemotiveerd zijn.

Uit analyse van DUO blijkt dat een zeer kleine groep mbo-ers gedurende een schooljaar meerdere keren van opleiding of instelling switcht en vervolgens zonder diploma uitstroomt. Het gaat hier om 0,04% van het totaal aantal studenten in het mbo.

De minister wil de verzuimaanpak van de 18+ leeftijdsgroep door regio’s en instellingen verder verbreden en eerder gemaakte afspraken opnieuw onder de aandacht brengen.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
16 − 15 =