Netto wordt het steeds minder, minder, minder

Onze premie ziektekosten stijgt jaar na jaar, net als het eigen risico ziektekosten, de belastingen en de huurprijzen blijven onbeperkt stijgen. Het gemiddelde besteedbaar inkomen voor ouderen zonder pensioen en mensen met een uitkering wordt ieder jaar netto steeds minder. 


geld portemonee arm schuldenDoordat de kosten van leven sneller stijgen dan indexeringen van uitkeringen en minimumlonen zal op een gegeven moment in de toekomst een gigantisch probleem ontstaan. Dan is Nederland onbetaalbaar geworden voor een deel van de bevolking. Huurwoningen worden ieder jaar duurder, niet alleen die van woningcorporaties maar ook die in de vrije sector. Scholen zijn steeds minder creatief en plannen prestigieuze schoolreisjes, steeds verder weg in Europa waardoor financieel minder draagkrachtige ouders geconfronteerd worden met steeds hogere kosten voor ‘gratis’ onderwijs.

Cultuur zou de nieuwe aanjager moeten zijn van de lokale economie, maar dan moet je daar wel geld voor hebben. Geld om leuke dingen te doen is er nagenoeg niet meer voor veel Nederlanders. Vakantiegeld en kinderbijslag worden bij veel gezinnen gebruikt om de achterstallige rekeningen of schulden af te betalen, waardoor een vakantie die had moeten zorgen voor de broodnodige ontspanning er niet meer in zit.

Je vraagt je af hoe het komt dat alles maar steeds moet blijven stijgen. Een mogelijke verklaring hiervoor is door een tekort aan brandstoffen en voedsel in de wereld zoals benzine, vissen etc. We vermenigvuldigen sneller dan de natuur en daarom gaan we ook meer brandstof en voedsel van de aarde verbruiken. Als de benzine duurder wordt, dan wordt het vervoeren van voedsel duurder. Daar staat tegenover – volgens de schrijver van die verklaring – dat door de komst van wind, zon en biologische energie het allemaal beter wordt. Hij schrijft er (opzettelijk) niet bij dat het goedkoper wordt. Duurzame energiebronnen zoals wind en zon zijn goedkoper aan het worden dan energie opgewekt uit de fossiele brandstoffen kolen, gas en olie, schrijft Ensoc, maar ook daar merken we voorlopig (nog) niets van. Het kost voorlopig geld maar levert ook weer arbeidsplaatsen op… en arbeidsplaatsen zijn inkomsten voor de belasting.

Is het dan een goed argument om elektrisch te gaan rijden? Misschien als argument voor het klimaat, maar voor de portemonnee valt dat nog tegen. ”Vanaf medio 2017 liggen de gemiddelde prijzen van een volledig elektrische auto rond de €30.000 en €35.000,-“. Dat is dus niet weggelegd voor de onderkant van de samenleving aangezien de 2de hands modellen niet zoveel verschillen in prijs met de fossiele auto’s.

Toch is het niet de prijs van het voedsel dat zorgt voor de steeds kleiner wordende bestedingsruimte. Ondanks berichten dat de benzine steeds goedkoper wordt zal de overheid het gedeelte belasting op brandstof (accijns) steeds verder laten stijgen. Dat Nederland alleen in 2015 bijna 30.000 statushouders moet voorzien van een uitkering zegt genoeg. De soep wordt op allerlei vlakken behoorlijk dunner, en dat is gewoon een feit, geen verwijt.

De ingevoerde belastingverhoging in 2012 van 21% btw is nooit meer teruggedraaid waardoor alles duurder is geworden, dus ook de dagelijkse boodschappen. Assurantiebelasting is gestegen en de kosten van sigaretten verdubbeld in de afgelopen 10 jaar. Woonlasten voor koopwoningen zijn meer dan de 33% van het inkomen maar huurders zijn nog duurder uit schrijft het Financieel Dagblad. Stef Blok doet er alles aan om het scheefhuren tegen te gaan en leegstaand vastgoed om te bouwen naar vrije sectorwoningen. Maar daarmee blijft de jaarlijkse huurstijging niet uit en wordt het bouwen van sociale huurwoningen afgeremd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de prijzen van allerlei goederen en diensten vergeleken met de prijs van 20 jaar geleden. De energierekening is meer dan verdubbeld (+130 procent), vooral door de hoge gasprijs. Een pakje shag werd maar liefst drie keer zo duur. De gemiddelde prijsstijging tussen 1996 en 2016 was 45 procent. Toch berichtte RTL Nieuws op 4 augustus dat het leven goedkoper werd, en wel -0,3 procent! Vorig jaar was een huurhuis in juli 2,4 procent duurder geworden in 12 maanden tijd. Dit jaar lag dat met 1,8 procent een stuk lager. Hiep, hiep, hoera!

Op 18 november  bericht Nu.nl dat huren in de vrije sector duurder is geworden doordat er een tekort is aan huurwoningen. Zelfs in de stad Groningen stegen de huren met 11,5 procent naar een prijs van 14,35 euro per vierkante meter. Dus meer dure huurwoningen bouwen door sociale huurwoningen te slopen, het zorgt voor meer werk en de gemeente vaart er wel bij. Maar wat gaat er gebeuren als we de uurlonen verder omhoog gooien? Dan prijzen we onszelf nog verder uit de markt en zal nog meer productie verdwijnen naar lagelonenlanden, dus ook de banen voor lageropgeleiden verdwijnen of worden overgenomen door gastarbeiders omdat het gelijkheidsmodel van de EU niet werkt. Nederland is in een neerwaartse spiraal terecht gekomen.

De schele verneukt de blinde

Toch zijn er ook geluiden die dit alles weerspreken. Zo zouden mensen die roken en een smartphone met abonnement kunnen betalen nog steeds rijk zijn. Er zijn minder werklozen, minder WW’ers en er is meer overslag in de Rotterdamse haven. En met de salarissen van de hoger opgeleiden zit het ook wel snor. Zo zie je maar, rijk of arm zijn betrekkelijke begrippen. De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter en worden de rijken ook steeds rijker, dus gaat het goed met Nederland. Maar de rijken worden niet rijker omdat ze meer banen creëren, ze worden rijker omdat ze de massa – de werkende Nederlander en de onderkant van de samenleving- nog meer weten uit te knijpen. Beetje bij beetje groeit hun vermogen doordat er steeds kleine verhogingen worden doorgevoerd.

Natuurlijk is dit allemaal gevoelsmatig en zou ik me moeten baseren op de statistieken, cijfers en feiten waarmee mijn of uw positie ineens niet meer zo slecht is omdat alles op een hoop wordt gegooid.

De voedselbanken in Nederland laten echter geen dalende trend zien, sterker nog, steeds meer mensen zijn genoodzaakt een beroep te doen op deze voorziening en steeds meer kinderen groeien op in armoede. De politiek klopt zichzelf op de borst, het gaat toch beter met het land we zijn nagenoeg uit de crisis. De website van het CBS laat dat feitelijk zien, steeds minder werklozen, vertrouwen consumenten en ondernemers stijgt. Groei, groei en nog eens groei is wat de klok luidt. De onderkant van de samenleving profiteert altijd wat later…

Het gaat er dus niet om dat mijn brood 5 cent duurder is geworden bij de bakker of een blok kaas 20 cent meer kost in een supermarkt. Het gaat dus om die 144 euro ziektekostenpremie per jaar extra, de 385 euro eigen risico ziekteverzekering per persoon in een gezin, die 300 euro huurverhoging per jaar, gas en licht etc.

Je zou dus haast geneigd zijn om na het lezen van dit schrijven te zeggen dat ik een pessimist ben, maar ik weet ook dat arrogantie, moreel verval en vooral decadentie van politici en elite de ondergang zijn geweest van vele, rijke volkeren in de geschiedenis. Als ons land niet oppast, zal dat lot ook werkelijkheid worden voor alle Nederlanders.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
12 ⁄ 4 =