Werkgroep OMEM stuurt brief aan de leden van de Commissie EZ van de Eerste Kamer

De werkgroep Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw (OMEM) vraag zich af waar de wetgevende ligt als het om Groningen gaat en het aardgas. De werkgroep heeft een brief gestuurd aan de leden van de Commissie EZ van de Eerste Kamer met opmerkingen die betrekking hebben op het Wetsvoorstel Novelle Bewijsvermoeden gaswinning Groningen 34.390.


omemDe werkgroep wil kenbaar maken dat de bepaalde zinsnedes in de Novelle in strijd geacht worden met het gelijkheidsbeginsel ex. Art. 1 van de Grondwet, en onrechtmatig geacht geworden tegen de achtergrond van de algemene bedoeling van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 6:98 BW, art. 6:177 BW en art. 6:184 BW. OMEM is van mening dat het wettelijk bewijsvermoeden dan wel de omgekeerde bewijslast inzake gaswinning (en ook overige mijnbouwactiviteiten!) ook buiten het effectgebied van het Groningenveld van toepassing te zijn.(1)

[1] Jan van Dunné, Ned Juristenblad 19 december 2014, p. 3122-3133, Fokko Oldenhuis, NJB  3 juli 2015 p.1730-1745, Herman Bröring et al. NJB  3 juli 2015 p. 1745-1754.

Het zou gaan om de volgende zinsnedes:

  • Nr. 2, Voorstel van wet: “om te komen tot een afgebakend wettelijk bewijsvermoeden voor schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld.”
  • en de aanvulling op Art, 177 BW: Art. 117a lid 1 BW: “binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld”

Omem verwijst in de brief naar de Tweede Kamer, waar op 8 september 2016 kenbaar is gemaakt dat ook elders substantiële en aantoonbare risico’s aanwezig zijn inzake schade aan de gebouwde omgeving en aan cultuurlandschappen. Zo zijn er bevingen en schadegevallen nabij de gaslocaties Kommerzijl (Fr.)Lauwersoog, Leens, Assen (Dr), Roswinkel (Dr), en zijn er verzakkingen nabij Peasens-Moddergat en Wijnaldum (Fr). Tevens is er schade te Emmen (Dr).

Bij diverse gaslocaties (Lauwersoog, Leens, Assen) wordt de maximale bevingsterkte door NAM en KNMI ingeschat op M 3,8-3,9 Richter. De beving van Huizinge 16 augustus 2012 was M 3,6 Richter. In het Winningsplan Leens geven NAM en KNMI een risico aan van M 3,8 Richter voor geheel Noord-Nederland.

Tevens kan geconstateerd worden dat “NAM zal naar verwachting… de conceptnovelle over de omkering van de bewijslast opbrengen”.  “In de afgelopen maanden is er veelvuldig (zeker wekelijks) en op verschillende niveaus contact geweest met NAM over het wettelijk bewijsvermoeden.”   “Inhoudelijk heeft NAM maandagochtend nog een aantal punten ingebracht om de scope van het bewijsvermoeden verder af te bakenen.” (Milieudefensie, WOB-stuk nr. 4)

OMEM wil ook hierover gehoord worden alvorens de wet behandeld zal worden in de Eerste Kamer.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
20 ⁄ 5 =