Motie aardgasfonds in Groningen aangenomen

Gisteren is in de Provinciale Staten van Groningen de ‘aardgasfonds motie’ (op initiatief) van de Partij voor het Noorden met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen.


geld geldpot pensioen sparenDat betekent nog niet dat het fonds een feit is. Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen zal nu moeten gaan pleiten bij de NAM en de Rijksoverheid voor een substantieel aardgasfonds voor Groningen en de Groningers. Het  fonds staat zal los staan van de herstelkosten als gevolg van de aardbevingen en is bedoeld om forse economische structuurversterkingen te laten plaatsvinden in onze provincie. Deze motie werd samen met de PVDA, Groninger Belang en de PVV ingediend.

Motie
In de motie gaven de partijen aan dat de gevolgen van de aardgaswinning op langere termijn volstrekt onduidelijk zijn en het Meerjarenprogramma geen enkele lange termijn financiering garandeert. Duurzame en grote investeringen zijn nodig om de provincie Groningen verder te ontwikkelen, het imago te verbeteren, teneinde welvaart ook hier te laten toenemen. Het vertrouwen van de inwoners is ernstig geschaad.

Partijen willen dat er een substantieel aardgas(ontwikkelings)fonds komt ten bate van de Provincie Groningen en haar inwoners en dat het college alles in het werk stelt om dit fonds te helpen realiseren.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
14 ⁄ 7 =