Wel of niet doorgaan met Groningen Airport Eelde ?

Tijdens de Commissie Werk en Inkomen van dinsdag 1 november werd gedebatteerd over het voorstel van de coalitiepartijen om na te denken over drie scenario’s voor Groningen Airport Eelde (GAE). Hierbij werden de resultaten van de strategische verkenning toekomst GAE betrokken. Een groot deel van de politieke partijen in de gemeenteraad was voor een afbouwscenario van het vliegveld (optie 1).


[mks_pullquote align=”left” width=”200″ size=”12″ bg_color=”#dddddd” txt_color=”#000000″]In het coalitieakkoord van de gemeenteraad in Groningen staat op pagina 16: “Een vliegveld in de regio versterkt het vestigingsklimaat voor bedrijven. Ons uitgangspunt is dat het vliegveld zichzelf bedruipt. Totdat Groningen Airport Eelde de prognoses van reizigersaantallen en omzet uit het Strategisch Plan waarmaakt, investeren wij niet in het vliegveld. Met uitzondering van een eenmalige bescheiden bijdrage aan het Route Development Fund.”[/mks_pullquote]

Het kwam niet echt onverwacht dat coalitiepartijen D66, PvdA, GroenLinks en VVD van de gemeenteraad Groningen gistermorgen al een voorschot namen op de commissievergadering van dinsdagavond en een voorstel deden om het coalitieakkoord aan te passen omdat het punt GAE is achterhaald. Tijdens de commissievergadering om acht uur ’s avonds werd duidelijk dat coalitiepartijen GroenLinks, D66, VVD en PvdA nog niet op een lijn zaten.

Gelet op de nieuwsberichten afgelopen week lag het voor de hand dat aandeelhouder gemeente Groningen ook wat zal moeten, aangezien een andere aandeelhouder van Groningen Airport Eelde NV., de Provinciale Staten van Drenthe, al steun hebben toegezegd met voorwaarden. De Provinciale Staten van Groningen, ook aandeelhouder is nog onzeker en wil zich eerst beter informeren alvorens over te gaan tot een besluit. Het college van gedeputeerden wil geen voorstel doen en laat het in zijn geheel over aan de Staten. De provincie Friesland die op verzoek van de Provinciale Staten Drenthe bij het proces werd betrokken heeft al laten weten niet bij te willen dragen.

gliminichakorDe commissievergadering was een open vergadering waar van te voren door drie partijen werd ingesproken, waaronder het GRQ Business Netwerk en P. Boucher, die zich al vanaf 2008 met GAE bezig houdt. Daarna konden de raadsleden hun mening konden geven aan de hand van de collegebrief en diverse rapporten.

De grondhouding van de PvdA was positief en Jan Pieter Loopstra gaf aan: “Als het noorden een vliegveld wil moet het noorden en het bedrijfsleven mee betalen.” Jasper Honkoop van de VVD stelde dat de concurrentie met vliegveld Lelystad niet wordt gewonnen door niets te doen. De VVD ziet groeimogelijkheden naar aanleiding van het onderzoek van Lufthansa. Glimina Chakor van GroenLinks gaf te kennen dat er in de onderzoeken geen aandacht wordt besteed aan de negatieve kanten van luchtvaart, zoals vervuiling van vliegbewegingen. Ook stelt GroenLinks grote vragen bij de haalbaarheid van investeringen. Emile Zirkzee van D66 vindt dat het afbouwscenario meer dan verdedigbaar is met als voorwaarden dat het maatschappelijk belang van investeringen niet onmogelijk wordt gemaakt.

Wethouder Joost van Keulen
Wethouder Joost van Keulen

Wethouder Joost van Keulen gaf toe dat de PvdA in 2014 al gelijk had toen werd aangegeven dat GAE in de gaten moest worden gehouden omdat de cijfers te positief waren. Tevens was er destijds een investeringsvraag van 11 miljoen die toen door de gemeenteraad werd afgewezen.

Als er wordt geïnvesteerd, dan met een stevige bijdrage van het noordelijk bedrijfsleven, dat vindt de wethouder redelijk. Het college gaat in de volle breedte kijken hoe partijen kunnen bijdragen aan GAE. De NEDAP kosten zijn er om de kosten van vliegveld te verlichten, dat mag van Europa, legt de wethouder uit. Een deel van kosten kan bij de overheid worden neergelegd.

Binnen het Lufthansarapport is rekening gehouden met de concurrerende positie van vliegveld Lelystad, daar is in het MKBA ook rekening mee gehouden. Beter dan in het rapport staat kan het college het niet inschatten. Kosten van verkeersleiding is geen rekening mee gehouden. De reistijdbaten kloppen wel geeft de wethouder aan.

De stad Groningen heeft 26% van de aandelen maar kan niet 26% van de kosten financieren. De kosten van beveiliging zijn enorm gestegen en er is te weinig geld om meer partners/partijen aan te trekken etc. “Een kip-ei” verhaal, volgens Van Keulen. Het inleveren van aandelen is volgens het college geen optie, andere aandeelhouders zullen dan eerst willen dat de rekening wordt betaald.

Rond 7 november volgt de uitslag van de publieksenquête. Er hebben 2500 mensen een enquête ingevuld. In december is er een inschatting van het college maar nog geen compleet verhaal, dat wordt in het voorjaar 2017 uitgewerkt. Bij de aandeelhoudersvergadering is het goed mogelijk dat andere gremia een ander standpunt hebben. Er zal gestreefd worden naar een voorstel dat politiek door alle aandeelhouders wordt gedragen. Het college zal het doorgeleiden naar de gemeenteraad.

14 december gaat dit onderwerp terug naar de commissie, 21 december naar de raad.

Een uitgebreide website met verschillende scenario’s over de toekomst van GAE is hier te vinden. Lees ook eens de Interviews over GAE op de Groninger Krant met:

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
22 × 4 =