Toetsing zeesluizen Farmsum geslaagd

Vandaag werden in Farmsum de zeesluizen uit 1958 gecontroleerd door medewerkers van Rijkswaterstaat en de beide Waterschappen. Hoogwaterspecialisten en objectdeskundigen keurden de sluisdeuren van zowel de grote als de kleine zeesluis die ervoor moeten zorgen dat bij hoogwater de Groningers de voeten droog houden.


foto: Mike Tomale
foto: Mike Tomale

Jaarlijks passeren ongeveer 17.500 schepen het sluizencomplex in Farmsum. Het gaat daarbij om 450 zeeschepen, 11.000 binnenvaart schepen en 6000 recreatievaart schepen. Vanaf de Prinses Margrietsluis in Lemmer tot de zeesluis in Delfzijl worden ieder jaar deuren en coupures gecontroleerd. Morgen wordt de grote spilsluis bij Nieuw Statenzijl getoetst.

Per 1 januari 2017 veranderd door een wetswijziging de systematiek in overstromingskansen. De norm voor dit dijkvak wordt dan 1:10.000. Dit betekend dat de kans op het bezwijken van de waterkering slecht 1 keer in de 10.000 jaar mag voorkomen. Nu is de norm nog 1:4000. Het hoogste waterpeil van 4 m,83 boven NAP werd gemeten op 1 november 2006 en tijdens de Sinterklaas-storm in 2013.

Economische waarde van de provincie Groningen stijgt
Als referentiepunt voor de verbetering, versterking of aanpassing van de keringen gebruikt men de datum van de oplevering van de Deltawerken. Daaruit kan men afleiden dat het economische belang van de provincie Groningen steeds groter wordt. Enerzijds door de gasopslag en gasdoorvoer van Russisch gas. Anderzijds door de aanwezigheid van de Eemshaven die o.a. stroom levert voor een groot gebied. Ook zijn er – ondanks de krimp – sinds 1986 meer mensen komen wonen in de provincie Groningen en zijn de prijzen van de woningen gestegen. Dat laatste gegeven ook weer met als referentiedatum 1986.

Maatschappelijke ontwrichting
De dijken worden bewaakt en versterkt. Dit ook vanwege de maatschappelijke ontwrichting die zou plaatsvinden bij calamiteiten. Dat wil zeggen dat als de dijken niet verstevigd en gemonitord worden en het gaat een keer mis, om welke reden dan ook, de provincie tot aan de stad Groningen onder water staat

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
12 × 13 =