“Genoeg is genoeg, via 12 miljard kuub gaswinning naar 0”

Nettie Klompsma, woordvoerder van de Coalitie Grasverzet Groningen geeft aan dat de coalitie een platform is waar Groningse organisatie en individuen zijn aangesloten die allemaal hun eigen expertise bijdragen. ‘Houd Groningen Overeind’ heeft bijvoorbeeld veel dossierkennis en verzameld veel informatie, De Groninger Bodembeweging (GBB) zit meer in de juridische hoek. “Er is dus ontzettend veel wat ons bindt”, geeft Nettie aan, “met als gezamenlijk doel de veiligheid voor de Groningers en alle schade vergoeden.”


coalitiegasverzetOmdat alle actiegroepen elkaar steeds vaker tegen kwamen is besloten om een platform op te richten, een coalitie die de groepen samen moet leiden naar dat doel waarbij ieder zijn eigen inbreng heeft. De eerste keer dat de coalitie officieel naar buiten trad was op 21 juni, toen minister Kamp in Groningen was. Er werd toen een lawaai demonstratie georganiseerd.

Groningen zet alles op alles

Actie voeren heeft volgens Netti wel degelijk zin. Er komen ook steeds meer jonge mensen bij. Actievoeren is niet meer zoals vroeger, toen we met tienduizenden de straat op gingen, maar het heeft wel degelijk zin. “Zoals commissaris van de Koning René Paas heeft gezegd: “Blijf lawaai maken”. Ook heeft Paas letterlijk de noodklok van Pieter Douwma geluid.

Aanleiding voor het grote protest op de stoep van de NAM is het gasbesluit van minister Kamp waar vandaag de ministerraad een definitief besluit over neemt. “Wat er nu niet gebeurd is een start maken met het structureel afbouwen van de gaswinning naar het niveau wat door oud-inspecteur Jan de Jong van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) destijds is aangegeven. De gaskraan moet dicht tot een veilig geacht niveau. Het ontwerpinstemmingsbesluit gaswining Groningenveld gaat uit van 5 jaar gaswinnen door de NAM. Ieder jaar wordt er geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. In Schoonebeek wordt weer olie gepompt en afvalwater geïnjecteerd in Twente. De Tweede Kamer zegt dat het niet zo kan en de NAM zegt dat het wel kan. Wie geeft mij garanties?”

“Genoeg is genoeg, via 12 miljard kuub naar 0”

“Alle Groninger gremia worden op deze manier buiten spel gezet, en dat is nu juiste wat niet moet gebeuren.” Niet decennia lang de lusten van de gaswinning alleen bij anderen laten. “Het zijn de puinhopen van de NAM die de Groningers tot tranen roeren, een goed voorbeeld daarvan is de historische en karakteristieke Wilkemaheerd. Ondertussen stelt men nog steeds nieuwe scheuren vast in de koepelgewelven van de Hippolytus kerk in Middelstum. Genoeg is genoeg, via 12 miljard kuub terug naar 0. Dan pas kunnen we onze wonden gaan likken.” Aldus Nettie Klompsma.

De demonstratie bij NAM wordt op zaterdag de 24ste gehouden omdat veel mensen dan vrij zijn en ook de tijd hebben om te demonstreren. Volgens Netti heeft er geen overleg met NAM plaatsgevonden.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
27 − 16 =