Verdere daling werkloosheid, is dat echt zo?

Vorige week publiceerde UWV het bericht dat het aantal WW-uitkeringen was gedaald en concludeerde daaruit dat dit een verdere daling was van het aantal werklozen, vooral onder de 45-plussers. Klopt die conclusie? Mensen die vanuit de WW geen werk vinden kunnen alsnog aanspraak maken op een uitkering en zijn dus niet aan het werk.


foto: Fotolia
foto: Fotolia

De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft aan dat het aantal lopende ww-uitkeringen een daling laat zien sinds april van dit jaar. De daling van het aantal WW-uitkeringen is, net zoals in voorgaande maanden, meer dan gemiddeld onder jongeren tot 25 jaar (-2,5%). Voor 55-plussers nam het aantal WW-uitkeringen in augustus slechts licht af (-0,8%).

Ook in de provincie Groningen is het aantal WW-uitkeringen gedaald volgens de Nieuwsflits Arbeidsmarkt. In de periode augustus 2015 tot en met augustus 2016 nam het aantal WW-uitkeringen af met 699 wat het totaal brengt op 4,8 procent WW-uitkeringen voor Groningen.

Tegenstrijdige berichtgeving

Twee weken gelden op 31 augustus 2016 werd door het CBS naar buiten gebracht dat het aantal bijstandsgerechtigden in het tweede kwartaal van 2016 juist opnieuw was toegenomen. Om precies te zijn 21.000 meer dan in het tweede kwartaal van 2015. Eind juni ontvingen 463 duizend personen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering. Dat zijn er 21.0000 meer dan een jaar eerder. De stijging is vooral te verklaren door de de komst van asielzoekers met een verblijfsvergunning, die kunnen een beroep doen op de bijstand.

[mks_pullquote align=”right” width=”200″ size=”12″ bg_color=”#7aa63f” txt_color=”#ffffff”]Het aantal WW’ers dat in de bijstand terechtkomt, varieert per gemeente tussen 0 en 11%. Vooral in de grote steden is het hoog. Hiermee is de doorstroom naar de bijstand vooral een grootstedelijk probleem. Den Haag (11,2%), Delft (10,4%), Groningen en Leeuwarden (beide 9,9%) hebben de hoogste percentages.(bron)[/mks_pullquote]De afdeling communicatie van UWV geeft aan dat landelijk ongeveer 6% van de uitstromers in de bijstand terecht komt. De uitstroom naar de bijstand is vooral een grootstedelijk probleem wat vooral de doelgroepen laagopgeleiden, alleenstaanden en 55-plussers betreft. Overige redenen voor het beëindigen van de WW-uitkering zijn doorstromen naar werk en de pensioengerechtigde leeftijd.

Ook het CBS bevestigd de 6% van UWV en geeft als extra aan dat vanuit gemeenten bezien 20% van de bijstandsinstroom het gevolg is van personen die uit de WW komen.

De prognose voor 2017 is hier in te zien.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
8 + 2 =