Rechtszaak tegen NAM

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ging vorig jaar in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg in Assen waarin werd gesteld dat de waardedaling meteen gecompenseerd moet worden.


foto: CrazyPhunk - Wikimedia
foto: CrazyPhunk – Wikimedia – rechtbank Leeuwarden

De bewoners van Groningen hebben er alles aan gedaan om tot oplossingen te komen voor de problematiek in het aardgaswinningsgebied. Ze zijn nu op een punt beland waarbij de Groninger geen stap verder komt dan alleen alles uit handen gegeven aan juristen.

In de tijd van voorbereiding voor het proces van De stichting Waardedaling door Aardbevingen Groningen (WAG) namens 900 huiseigenaren tegen NAM is nooit sprake geweest van enig overleg, schikking of bemiddeling of om tot procedureafspraken te komen. In de tussentijd hebben 3200 Groningse huiseigenaren zich aangesloten bij de stichting WAG. Er is nog steeds de mogelijkheid om in te schrijven.

Als er een uitspraak komt in hoger beroep (arrest) kan dat nog vernietigender zijn dan de uitspraak in Assen, dan kan dit betekenen dat er in ieder geval jurisprudentie komt die dan van toepassing is voor alle ca. 180.000 eigenaren van grond en gebouwen in de provincie. Tijdens het proces in hoger beroep krijgen in ieder geval 3200 kadastrale eigenaren duidelijkheid of vermogensschade nu meteen wordt uitbetaald of pas bij verkoop.

Gaat of de NAM of de Stichting WAG na de uitspraak van het hof in Leeuwarden alsnog in cassatie, dan hebben beide partijen te maken met een veranderde samenstelling van het openbaar ministerie in Den Haag (Hoge Raad). De heer Fokkens is met pensioen en heeft plaatsgemaakt voor Mr. J. Silvis, afkomstig uit Scheemda, die de rol van procureur-generaal op zich zal nemen. Een Groninger in hart en nieren. Tevens was hij rechter bij het Europees Hof voor Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg.

Aangezien de contouren die door Arcadis werden aangegeven niet meer houdbaar zijn omdat TU-delft deze heeft weerlegd is het niet ondenkbaar dat bedrijven die eerst buiten de contouren vielen nu ineens te maken krijgen met een nieuwe realiteit waarvoor er een aanpassing zal moeten komen van hun rampenplannen, wat een vermogen kost in Hoogezand/Sappemeer en andere industrie gebieden.

De datum van het hoger beroep is intussen van september naar oktober verschoven. Wellicht is er een vermeerdering van eisen geweest, zoals een uitvoerbaarheid bij voorraad. Stel dat NAM wordt veroordeeld en in cassatie, dat is mogelijk, maar er zal eerst moeten worden afgerekend na uitspraak van de rechter bij het hof in Leeuwarden. 27 september uiterlijk moeten beide partijen hun stukken bij het gerechtshof inleveren.

Advocaat Pieter Huitema van de Stichting WAG (De Haan advocaten& Notarissen) geeft aan dat hij net klaar is met het voorbereiden voor de zaak aan het hof van Leeuwarden. Nog voor het proces in Assen anticipeerde men er al op dat de NAM in hoger beroep zou gaan. Ook nu geeft Huitema aan dat men al anticipeert op cassatie bij de Hoge Raad.

De memorie van grieven die door de advocaten van NAM medio april werd toegestuurd aan WAG was volgens Huitema een stapel stukken van bijna een halve meter hoog. Daar zijn de advocaten van WAG al tijden mee bezig om daar op te antwoorden. Het gerechtshof zal beide partijen de mogelijkheid geven om te kiezen voor uitspraak of pleidooi. Verwacht wordt nu dat de advocaten van NAM zal kiezen voor pleidooi. “Het duurt dus nog wel even voor er een uitspraak komt”, geeft Huitema aan. “De kern van het hoger beroep blijft dat er nu moet worden vergoed en niet pas bij verkoop. Waardevermindering wordt niet helemaal meer betwist door NAM maar als er al waardevermindering is dan wordt die pas betaald bij verkoop.” Het argument is dat de NAM wil dat huiseigenaren gewoon wachten omdat de waarde van hun huis weer zal stijgen met het minderen van de gaswinning.

Pieter Huitema wil tegen de NAM zeggen dat ze zich een volwassen moeten gedragen en de partij moet onderkennen dat hier in Groningen een groot probleem is door waardevermindering en ga dat vergoeden.

Al met al wordt de gaswinning in Groningen en de problemen in Friesland en Drenthe een knap vervelend traject voor moederbedrijf Shell. Naast het feit dat gaswinnen en olie boren steeds minder winstgevende processen zijn is NAM verplicht- volgens de concessie – om gas te winnen, zorgt dit ook nog eens voor internationale imagoschade. Welke van de twee erger is voor een internationaal bedrijf als Shell, is aan Shell zelf om te beoordelen.

Politiek gezien blijft het voorlopig de vraag wat de oppositiepartijen gaan doen. Komt er wel of niet een parlementaire enquête en is het wel of niet handig om dit vanuit strategisch oogpunt dit nog voor de verkiezingen van 2017 te doen? Dat de oppositiepartijen wat moeten, dat mag duidelijk zijn.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
33 ⁄ 11 =