‘Recht hebben en recht krijgen zijn twee verschillende zaken’

In het kader van de actie ‘Trek aan de bel voor Groningen’  fietsten gisteren vijftien fietsers van Wirdum via Krewerd naar Loppersum waar om zeven uur ’s avonds een informatie bijeenkomst over juridische mogelijkheden om de gaswinning terug te dringen was gepland in Café de Lopster Kroon.


foto: Mike Tomale - Ike Teuling heet iedereen welkom
foto: Mike Tomale – Ike Teuling, campaigner Energie bij Milieudefensie heet iedereen welkom

Ike Teuling van Milieudefensie opende de bijeenkomst en vroeg de aanwezigen om ook vrijdag aanstaande naar de Grote Markt in Groningen te komen voor de manifestatie. Vanuit Den Haag zijn ongeveer honderd fietsers onderweg die vrijdag ook op de Grote Markt aankomen. Teuling vertelde dat de gasproductie zo snel mogelijk terug moet worden gebracht en dat de NAM uit het schadetraject moet worden gehaald.

De bijeenkomst werd inhoudelijk gevuld door advocaat De Jong die zich onder andere bezig houdt met de vertegenwoordiging van Milieudefensie bij de Raad van State (RVS). Hij is ook betrokken als zaakwaarnemer en zodoende veel in aanraking met het Centrum Veilig Wonen (CVW). Hij vertelde in zijn opening dat zelfs studenten bestuursrecht uit Leiden begaan zijn met het lot van de Groningers en kritisch zijn over bijvoorbeeld de uitspraken van landsadvocaat Besselink.

De Jongt vat samen wat ondertussen is gebeurd na de bodemprocedure in Den haag bij de RVS in november 2015. Hij verwacht dat de RVS bij de definitieve uitspraak nog dieper zal ingaan op de inhoud. De reactienota op het gaswinningsbesluit zal volgens hem tegelijkertijd gepubliceerd worden met het definitief besluit van minister Kamp.

Of het gaswinningsbesluit van minister Kamp meteen voor vijf jaar geldig zal zijn betwijfeld De Jong. Kamp kan niet oneindig blijven rekken met onderzoeken en ondertussen wegkijken. Wetenschappers staan op bepaalde punten nog lijnrecht tegenover elkaar. Het is gewoon overduidelijk dat niet alles helder is en daarom moet Kamp gaan voor veiligheid.

Met een voorlopige voorziening is de gaswinning in Loppersum beperkt wat weer leidde tot meer seismische activiteit in andere gebieden, dat kan Kamp niet ontkennen. Ook kan Kamp niet hard maken wat hij heeft beloofd met betrekking tot  herstel en versteviging van het aantal huizen in het gebied. Een zelfde belofte die ook de Nationaal Coördinator Groningen (NGC) niet heeft kunnen waarmaken en wederom dit jaar ook niet zal waarmaken.

Of er een calamiteitenfonds gaat komen, daar is de advocaat niet zeker van omdat hij verwacht dat de RVS minister Kamp de ruimte zal geven om hier zelf een beslissing over te nemen. Verwacht wordt dat minister Kamp in december zal komen met een generiek besluit voor wat betreft de schadeafhandeling zodat niet iedere burger individueel een civiele procedure hoeft aan te spannen.

Hij adviseert de aanwezigen om terughoudend te zijn in het vrijgeven van persoonlijke informatie in correspondentie met NAM, dit vanwege privacygevoelige gegevens die weer door NAM gebruikt kunnen worden bij een civiele procedure.

Na de informatieavond was er gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen en ging een deel van de aanwezigen weer op de fiets naar huis. Morgen wordt er vanaf Loppersum gefietst naar Stedum via ‘Leermens, t Zand en Zeerijp om te eindigen in Stedum. Daar zal ’s avonds na een rondleiding ook een wandeling plaatsvinden naar  de energieneutrale zorgboerderij de Heemen. Gedeputeerde Nienke Homan zal ook aanwezig zijn, samen met de architect.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
27 × 24 =