Groninger Belang over de omgevingsvisie

Op 1 juni werd in de Provinciale Staten (PS) de nieuwe omgevingsverordening. Groninger Belang is van mening dat de visie en verordening de beloften niet waar maken. Petra Blink vertelde er het volgende over.

4PetraBlinkPetra Blink: “De fractieleden van Groninger Belang vonden dat u als college op de goede weg was. Bij de presentatie van deze nieuwe omgevingsvisie leek het er even op dat er meer beleidsvrijheid bij de gemeenten werd neergelegd. Helaas hoorde er ook nog een verordening bij en daaruit blijkt dat er voor de gemeenten weinig “vrijheid” over blijft. Vooral de reacties en antwoorden op de zienswijzen waarin vaak sterke argumentaties en toelichtingen te lezen waren..,  en bijna allemaal afgewezen doet ons vermoeden dat er weinig is veranderd in het beleid die deze provincie voert.  Ons vertrouwen heeft een deukje opgelopen. Hoe heet het collegeakkoord ook nog maar? “

Groninger Belang wilde tijdens de vergadering specifiek twee onderwerpen uit de omgevingsverordening lichten.  Ten eerste toerisme en recreatie en ten tweede CO2 opslag in de diepe ondergrond.

Toerisme en recreatie
Nog niet zo lang geleden hebben PS een toerismevisie vastgesteld. Daarin wordt een duidelijke doelstelling omschreven, namelijk de groei van het aantal overnachtingen in de provincie Groningen. Helaas blijkt de verblijfscapaciteit niet voldoende. Groninger Belang vindt het handiger als er een omgevingsvisie wordt gepresenteerd waarin de groei van campings en recreatiewoningen zeer beperkt wordt toegestaan. Daarnaast  is de partij van mening dat gemeenten heel goed weten wat passend is voor bepaalde gebieden binnen hun gemeente grenzen. “Lokaal kan men dit juist beter inschatten, heeft men meer feeling met omwonenden, is er meer zicht op draagvlak”, zegt Blinker.


CO2 opslag in de diepe ondergrond
Na uitwerking  van een motie staat er in de omgevingsvisie: ‘permanente CO2 opslag zo lang er geen draagvlak is niet toestaan’.  Dat is voor Groninger Belang niet duidelijk genoeg.
Door de gaswinning hebben zijn er veel problemen in de provincie. De diepe ondergrond wordt kapot gemaakt en dat heeft veel invloed op de bovengrond.  Dat weten we allemaal. Groninger Belang vindt dat het ‘bijna onbegonnen werk’ is om daar invloed op uit te oefenen.

Groninger Belang vindt het belangrijk om aan de voorkant zo duidelijk mogelijk te zijn; ‘Wij willen geen CO2 opslag in onze bodem’. Er was ook een zienswijze ingediend met dezelfde strekking. Deze is afgewezen met het argument dat het niet actueel is. Dit klopt volgens de partij niet. Ook in Den Haag is het een onderwerp dat opnieuw bespreekbaar is. Binnen het gaswinningsgebied en dat is een groot deel van deze provincie,  lijdt dit tot onrust.

“Wij doen dan ook een dringend beroep op U, geef onze inwoners in ieder geval de zekerheid dat de provincie alles in het werk zal stellen om permanente CO2 opslag in de diepe ondergrond niet toe te staan.” Aldus Petra Blink.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
15 × 21 =