Bierum – Laagfrequent geluid

In een van de noordelijke dorpjes in de provincie Groningen hebben sommige inwoners last van een vervelend laagfrequent geluid (LFG). Een soort geluid dat is begonnen toen de gaswinning rondom Loppersum werd teruggebracht. Het geluid manifesteert zich vooral ’s avonds als bromtoon, als omgevingsgeluiden van het dynamische gebied wegvallen. Overdag is het vooral merkbaar via o.a. de trommelvliezen (druk).

Laagfrequent geluidIn Bierum, waar op dit moment het meeste gas uit het Groninger gasveld wordt gewonnen, hebben bewoners intussen contact gehad met de Milieudienst van de gemeente Delfzijl, de Omgevingsdienst Groningen, Inspectie Leefomgeving en Transport, Stichting Laagfrequent Geluid en de NAM. De milieudienst ontbreekt de expertise, de omgevingsdienst “gooit het in de groep” en de NAM adviseert bewoners hun bevindingen op een toegestuurde Excel-sheet bij te houden. De Stichting Laagfrequent Geluid kwam kortgeleden wel met bruikbare tips en stelt dat iedereen zich achter het gebrek aan regels verschuilt.

Op 9 juni heeft de Nam de productie in de gaswinningsinstallatie van Bierum verlaagd en het toerental van de Lts-unit (Low Temperature Sensor) naar beneden gezet om te kijken of het profiel van de gaswinningssite aanknopingspunten geeft voor de klachten. Het vervelende geluid was ineens weg. Maar de NAM gaf ook aan dat dit slecht tijdelijk was en voerde het toerental van de LTS later weer op. Direct merkten bewoners dat het vervelende laagfrequent geluid weer terug was.

De Nam geeft aan het probleem serieus op te nemen maar weet ook uit het verleden dat het niet zo simpel is om eenduidig vast te stellen wat de oorzaak is. Het probleem kan namelijk veel oorzaken hebben. Het kunnen de compressoren zijn van de gaswinningsinstallatie, het kan resonantie van de gasleidingen zijn die weer eigendom zijn van de GasUnie.

Als eerste stap in het onderzoek van de NAM hebben de betrokkenen een dagboek gekregen om hun bevindingen in op te nemen. Dit is een eerste stap. Deze waarnemingen worden dan later vergeleken met de gaswinningsinstallaties in de omgeving.

Het laagfrequent geluid geeft niet alleen psychische problemen (stress), maar ook lichamelijke klachten, zoals diarree, harttrillingen en druk op het hoofd. Volgens een van de bewoners zou een logische verklaring kunnen zijn dat hun 100-jarig huis fungeert als een akoestisch vat/ resonantie.

Geen enkele instantie in de provincie Groningen schijnt te weten hoe dit geluid gemeten moet worden of is nog niet zo ver om tot metingen over te gaan. Het ontbreekt klaarblijkelijk aan expertise in de gemeente Delfzijl om de inwoners van Bierum met dit probleem te helpen. De Gemeente Delfzijl geeft aan in eerste instantie de noodzaak van het probleem niet als zodanig te hebben erkend omdat het gesprek met burgemeester Emme Groot ook over ander onderwerpen ging.

Een zelfde fenomeen deed zich eerder voor in Grijpskerk (Zuidhorn) waar op aandringen van de Nationale Ombudsman, na jaren van touwtrekken en onderzoeken werd geconcludeerd dat er geen duidelijke oorzaak voor het geluid was.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
22 × 8 =