Vluchtelingenopvang in Onnen

Recreatiepark Onnenstaete is sinds vorige maand een vluchtelingenopvang geworden. Het recreatiepark is in korte tijd van recreatiepark omgetoverd tot een volwaardig opvangcentrum voor vluchtelingen uit Syrië, Eritrea, Afghanistan, Iran en Irak. Momenteel verblijven er 115 vluchtelingen uit Eritrea.

Onnenstaete-1Onnenstaete-2De vluchtelingen die in Onnen worden opgevangen zijn volwassenen. Er zijn geen kinderen. Dit is een bewuste keuze omdat er (nog) geen faciliteiten zijn om kinderen bezig te houden en te onderwijzen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de verantwoordelijkheid in de Onnenstaete en draagt zorg voor de huisvesting, medische verzorging en eerste levensbehoefte zoals voedsel en kleding. Het zou wenselijker zijn voor de veiligheid en de sfeer als meer nationaliteiten zouden verblijven op de Onnenstaete.

In april van dit jaar kwamen gemiddeld 1000 vluchtelingen per week aankloppen bij de Nederlandse Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Na een uitputtende reis, via Libië en dan met de boot naar Lampedusa, komen veel vluchtelingen in het Nederlandse Ter Apel terecht. Ongeveer 80% van de asielaanvragen wordt toegekend zegt Yvonne Wiggers, woordvoerder IND bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Men vermoedt dat door middel van mensensmokkel de Eritreeërs in ons land terecht komen. Zelfs op internet zwerven mededelingen en uitleg hoe de procedure ingegaan moet worden via de locatie Ter Apel.

Eritrea is straatarm geworden na haar onafhankelijkheid in 1993. Voornaamste reden voor inwoners om te vluchten voor de dienstplicht die er geldt vanaf de leeftijd van 15 jaar voor zowel jongens als meisjes. Een mooi weergave van de penibele situatie in Eritrea, geplaatst in een historisch perspectief, is te vinden op de website van de BBC.

Onnenstaete fungeert nu nog als tussenstation (POL) tussen Ter Apel (COL) en een uiteindelijke azc. Maar het kan zo maar dat het voormalig recreatiepark in de toekomst een azc wordt. Hiervoor is wel een bestemmingswijziging nodig. Op de Onnenstaete kunnen vluchtelingen even tot rust komen voordat ze de juridische molen ingaan (Start Algemene Asielprocedure) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die uiteindelijk bepaalt of hun asielaanvraag gehonoreerd wordt. Daarna worden diegenen die in een azc komen bijgestaan en geadviseerd door Vluchtelingenwerk Nederland.

Het nationale voetbalteam van Eritrea verblijft al enige tijd in ons land. Deze groep is na twee jaar van de aardbodem te zijn verdwenen opgevangen in Gorichem. Via Oeganda en Roemenië zijn ze uiteindelijk in ons land terechtgekomen.

Door de oproep die werd gedaan in het Harener Weekblad hebben zich intussen al vrijwilligers aangemeld die bijvoorbeeld activiteiten organiseren en/of te begeleiden. Dit vrijwilligerswerk wordt gecoördineerd door vluchtelingenwerk Noord-Nederland.

Na de zomer, in september, zullen wij meer aandacht besteden aan de Onnenstaete.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
6 × 11 =