Hoge gebouwen in Groningen stad zijn veilig…voor zover…

Zijn de hoogste gebouwen in de stad Groningen aardbevingsbestendig of aardbevingsbestendig gebouwd? De vraag die we ons daar meteen bij kunnen stellen is: “wat is precies aardbevingsbestendig?” De Rijksoverheid werkt ondertussen aan een richtlijn voor aardbevingsbestendige nieuwbouw en verbouw van gebouwen. Tot die tijd geldt een interim advies.

duoHoe zit het met de volgende gebouwen: de Martinitoren – 97 m hoog en voltooid in 1627; het Gasuniegebouw – 89 meter hoog en voltooid in 1994; de Rokade – 63,1 m hoog en voltooid in 2007; het nieuwe DUO gebouw – 92m hoog en voltooid in 2011 en de Tasman Toren – 75m hoog en voltooid in 2010.

Martinitoren (97 m)
De Martinitoren wordt constant gemonitord. Dit monitoren begon al toen de parkeergarage voor het nog te bouwen Groninger Forum werd gegraven. Later, toen de aardbeving problematiek een feit was, werd dit monumentale gebouw extra in de gaten gehouden.

Burgemeester Vreeman gaf in februari van dit jaar al aan zich zorgen te maken over de verplaatsing van de gaswinning van een relatief dun bevolkt gebied (Loppersum e.o. ) naar de meer dichtbevolkte gebieden.

DUO (Kempkensberg) (92 m)
Van DUO kregen we geen bericht terug per e-mail (3-6-14 gestuurd). Gelet of de tijd waarin het gebouw gebouwd is kunnen we er vanuit gaan dat ook dit gebouw veilig is gebouwd volgens toen geldende bouwnormen.

Gasuniegebouw (89 m)
Het Gasuniegebouw is destijds gebouwd in de jaren ’90, toen er nog geen spraken was van aardbevingen in de regio. De Gasunie heeft uitgebreid onderzoek laten doen naar de bouw van het hoofdkantoor toen de aardbevingen zich begonnen voor te doen in de regio. Omdat het gebouw aan de westkant van de stad ligt is er niets om ongerust over te zijn, omdat de samenstelling van de bodem anders is en het gebouw dus op de rand van het Groninger gasveld staat. Aldus de afdeling communicatie van de Gasunie.

TasmanTorenTasman Toren (75 m)
Voor informatie over de Tasman Toren namen we contact op met Van Wijnen, die de toren hebben gebouwd. Omdat deze woontoren meer op de Oostelijke kant van de stad is gebouwd, zouden we hier toch een ander verhaal kunnen horen, maar ook hier was geen sprake van ongerustheid. Het gebouw is gebouwd volgens de bouwnormen die toen golden. Aldus de heer J.E Hut.

Rokade (63 m)
Van de Rokade kregen we een mailtje dat de locatie van het gebouw nagenoeg in de ‘veilige zone’ ligt omdat de geologische formatie anders is dan die in het gasveld. Het is een slank gebouw, met verdicht, gewapend beton en kruisende binnenmuren (‘shear walls’). Dit is niet bepaald aardbevingsgevoelig, aldus een woordvoerder van de Rokade.

Bodemdaling vs. aardbevingen

Niemand van de geïnterviewde personen is dus van mening dat aardbevingen op dit moment een probleem zullen opleveren voor de hoge gebouwen in de stad Groningen. Met betrekking tot de toekomst, is het vooralsnog koffiedik kijken. Als we naar de kaart kijken van de bodemdaling is de prognose dat binnen nu en 2070 de grond aan de oostelijke kant van de stad de grond tussen de 18 en 30 cm zal dalen.

Bodemdaling2070De Commissie Bodemdaling van de Provincie Groningen geeft aan dat de bodemdaling al vanaf 1964 in de gaten wordt gehouden. Dit vanwege de waterhuishouding in Nederland. De commissie zelf is in 1984 opgericht. Bodemdaling en aardbevingen moeten gezien worden als twee verschillend onderwerpen omdat bodemdaling plaats vindt op ca. 3 kilometer diepte in het zandsteen (compactie). Aardbevingen zijn een nieuw fenomeen ten gevolg van de aardgaswinning.

Hoge gebouwen in Nederland moeten weerstand kunnen bieden (NEN-EN 1991-1-4) aan een orkaan van windkracht 12 (117 km), Deze wind oefent een horizontale druk uit op het gebouw. Aardbevingen geven ook horizontale trillingen. Het is de frequentie van de horizontale trilling die de uiteindelijke de schade aan een gebouw bepaalt/aanricht. Bij bouwvoorschriften voor 2013 is dus nooit rekening gehouden met aardbevingen.

Bij de bodemdaling aan de randen van het Groninger gasveld wordt rekening gehouden met een daling van 1cm per kilometer. Dat zou dus willen zeggen dat bijvoorbeeld de Tasman Toren in zijn geheel 1mm zou zakken tot 2070 wat weer een acceptabele norm is voor de huidige bouwregelgeving (2012) met hier en daar een aanpassing in april 2014.

 

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
8 ⁄ 4 =