Voorkeursvariant Stationsplein wordt besproken

Onder andere de voorkeursvariant met betrekking tot de aanpassing van het Stationsplein werd besproken en toegelicht tijdens de commissie Ruimte en Wonen van 10 juni 2014. De informatiemarkten in Groningen en Haren werden goed bezocht door ongeveer 450 bezoekers. Deze markten ter bevordering van de actieve dialoog werden georganiseerd door o.a. de Provincie Groningen en ProRail.

vergadering10juni2014Toegelicht werd nut en noodzaak van de geplande fietstunnel waarbij sociale veiligheid voorop staat. Het voorkeursmodel werd eerder deze week al bekend. Ook werd geopperd dat er eventueel een fietsenkuil komt aan de zuidzijde voor ca. 4.500 fietsen. De besproken voorkeursvariant gaat 11-12 miljoen kosten.

De verwijdering van de stadsbalkons, voorgesteld door de Commissie Groningen van de Bond Heemschut, voor het monumentale stations pand wordt afgeraden en gekwalificeerd als ‘niet realistisch’ door de woordvoerder van Project Spoorzone, de heer Slijk. Negatieve reacties had de woordvoerder niet bij de hand, echter de positieve reacties, daar was hij goed van op de hoogte.

Nagedacht wordt over de aanleg van een bustunnel en een voetgangerstunnel om toch de zuidkant van het stationsplein zo veel mogelijk vrij te houden. Men kijkt ook nog waar geld kan gevonden worden voor eventueel de fietskuil.

De heer Frank Menger, woordvoerder voor de Commissie Ringweg Zuid De Wijert, sprak tijdens zijn inspraakmoment zijn angst uit voor de verkeersproblemen bij de aanpak bij het Stationsplein. De NS zou zelf moeten zorgen voor een aantrekkelijke entree op het station, dat gebeurd elders in het land ook. Aldus de heer Menger.

De heer Maat vraagt namens de Stadspartij of er dag en nacht gewerkt gaat worden, dit met het oog op de overlast voor bewoners en omwonenden. Om een fietstunnel aan te leggen vindt de partij nogal een kostenpost die in principe overbodig is. De partij is het eens met de suggestie van de Bond Heemschut, tot het slopen van het stadsbalkon.

38.000 mensen reizen per dag van en naar het station, dus het is belangrijk dat het Stationsplein wordt aangepast. Meer commercie, meer fietsstallingen en een prettige omgeving. Student en Stad hoop dat het daadwerkelijk gaat om een actieve dialoog en niet een eenzijdige informatievoorziening. Het CDA vraagt zich af of bewoners van de Rivierenbuurt wel behoefte hebben aan een extra fietsvoorziening.

PvdA vraagt zich af wat de gevolgen zijn voor bewoners van de Parkweg. Die krijgen letterlijk ‘een bus in hun tuin’. Ook het stadsbalkon valt volgens Van der Laan in de categorie ‘lelijkheid’ en zou plat moeten worden gemaakt. SP en PvdA willen onderstrepen dat de belangen van de NS commercieel zijn, dus niet dezelfde als de gemeente Groningen.

Wethouder Paul de Rook zegt namens het college toe te zullen kijken naar de financiële vergoeding voor een eventuele bustunnel. Het stadsbalkon zal ook meegenomen worden in de overwegingen. Wordt het balkon weggehaald kan de voorkeursvariant gewoon aansluiten, hetzij met een lichte helling.

Wat doen de aanpassingen aan het stationsgebied uiteindelijk aan de fietsbereikbaarheid van de stad? Daar wil het college naar kijken. Aanpassingen bij het stationsgebied moeten niet lijden tot onwenselijke situaties in de rest van de stad. De wethouder beoogt om 16.000 stallingsplaatsen voor fietsen te realiseren. De sociale veiligheid tussen fietsers en voetgangers wordt goed naar gekeken. Voetgangers moeten niet gehaast fietspaden kruisen om zo bij hun perron te komen.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
24 − 19 =