De ‘bruine beer’ moet ontwaken

Om de Universiteit van Groningen te vergelijken met een ‘bruine beer’ die uit zijn winterslaap moet komen of een metafoor gebruiken als ‘ ivoren toren’, daar kun je het mee een zijn of niet. Wat wel duidelijk mag zijn is dat de Universiteit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen en moet bijdragen aan de energietransitie. Volgens academici is de Universiteit Groningen daar ook al veel langer bij betrokken, alleen de resultaten zijn nog niet zo zichtbaar in de samenleving dan in de academische wereld of in publicaties.

RUG400-conferentie17meiIn het Academiegebouw van de Universiteit van Groningen werd zaterdag 17 mei 2014 de conferentie ‘Een Andere Voedingsbodem voor Groningen’ gehouden waarbij interim burgemeester, Ruud Vreeman, voorzitter was van één van de paneldiscussies. Organisaties in het bedrijfsleven en samenleving gaan op deze conferentie met wetenschappers in debat over ontwikkelingskansen in de regio en de rol die onderzoek kan spelen. Ook Prof.Drs. J. Wallage, één van de voorzitters van de Dialoogtafel, was aanwezig.

Tijdens deze conferentie komen ook de ervaringen met de NAM en de aardgaswinning naar voren, bijvoorbeeld met nieuwe feiten over de bescherming van de Groninger kerken. Kernthema’s zijn wie bepaalt wat Groningen nodig heeft en welke expertise de universiteit te bieden heeft.

Transitie

Gas zou niet de kurk moeten zijn waar Nederland op drijft. Bij de situatie die nu in Groningen is ontstaan is geen rekening gehouden met het voorzorgsbeginsel. Tevens is aardgas eindig, zowel als brandstof en als grondstof. De pijlen moeten nu gericht worden op duurzame energie. Dat kan door middel van elektrolyse, windmolens, zonnepanelen of biovergisters en monovergisters (LTO-Nederland). Het zijn samen allemaal stappen in de goede richting.

Het debat naar de transitie wordt al sinds 1990 gevoerd en veel is nog niet zichtbaar. Als de technologische mogelijkheid er is maar geen sociaal draagvlak, dan remt dit het proces af. Misschien provocerend, maar mensen zijn tegen windmolens behalve als ze er wat aan kunnen verdienen. De voorwaarden voor sociaal draagvlak moeten dus gunstiger worden.

De transitie moet niet alleen op economisch vlak bekeken worden maar ook op maatschappelijk. Het vertrouwen moet mede op deze manier hersteld worden om te komen tot een creatieve en innovatieve samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en universiteit.

Arbeid en milieu

Ook de bouwsector en FNV Bondgenoten deden hun duid in het zakje. Zo werd bekend dat bijvoorbeeld in het hele project ‘Eemshaven’ in totaal 60 duizend mensen hebben gewerkt, waarvan 55.000 uit lagelonenlanden. Schandalig voor een provincie die 65.000 werkelozen heeft. De controle op arbeid schiet tekort net als het naleven van de cao’s.

Deze problematiek ligt ook op tafel bij de Dialoogtafel. Er moeten nog beslissingen worden genomen. Herstelwerkzaamheden zouden moeten gebeuren door lokale bedrijven die cao’s naleven. Afspraken dus die nog niet concreet zijn.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
12 × 21 =