Groninger Airport Eelde onder het vergrootglas van GS

Vanmiddag, tijdens de vergadering van de Provinciale Staten in Groningen werd duidelijk dat veel partijen stilaan de hoop opgeven wat betreft de haalbaarheid van Groningen Airport Eelde (GAE).

vliegveld_eelde-1Het is niet voor het eerst dat er wordt gesproken over de financiële situatie rondom GAE. In november 2013 schreef Philippe Boucher al een kritisch stuk op de Groninger Internet Courant waarin hij stelde dat het tijd was dat GAE de eigen broek maar eens moest gaan ophouden. In Brussel is ondertussen besloten dat, mede omdat het vliegveld zijn bedrijfsmodel heeft aangepast, subsidie toegestaan is.

Grootste struikblok is wel de ambitieuze business case gebleken die GAE opstelde. De cijfers van de Noordelijk Rekenkamer (NRK) spreken voorzichtig over een té ambitieus over té rooskleurig plan van GAE. Partijen als SP en GroenLinks zijn meer gecharmeerd van de analyse van de NRK en vragen zich dan ook af wat nog het maatschappelijk belang is van het vliegveld gelet op het feit dat alle vliegvelden een stijgende lijn laten zien, behalve GAE.

De inspreker, de heer Wittenberg van de Vereniging van Omwonenden Eelde vindt dat de 25 miljoen die is geïnvesteerd in de baanverlenging achteraf gebleken weggegooid geld is en pleit voor een afwaardering van het vliegveld. “Aansluiten bij de behoefte en niet bij groei”. Een transitie naar een ‘groen vliegveld’ is een alternatief wat op den duur rendabel zou kunnen worden als de 250 hectare grond efficiënt gebruikt wordt voor bijvoorbeeld zonnepanelen.

De infrastructurele visie over GAE is nog niet compleet. Zowel de Provincie Groningen als de Provincie Drenthe, die beide aandeelhouder zijn, worstelen nog steeds met de vraag of de economische belangen afwegen tegen de maatschappelijk. Tenslotte werken er rond de 420 mensen, direct en indirect, en speel het vliegveld een belangrijke rol bij bijvoorbeeld de traumaheli en het UMCG. Ook vanuit de RUG worden er gemiddeld 6000 trips op jaarbasis geboekt.

Patrick Brouns van het CDA vraagt zich waar de verantwoordelijkheid is voor het maatschappelijk belang binnen de infrastructurele visie. Sjak Rijploeg is blij met de stellinginname van de PVV die volgens de PvdA-er voor het eerst pleit voor het doorzetten van subsidies om GAE de kans te gunnen zich te ontwikkelen en hun optimistische plan waar te maken.

De zakelijke markt blijft achter en de Provinciale Staten hebben voorgesteld om zwaar in te zetten op marketing en dit over een periode van 4 jaar te evalueren. Wellicht is het zelfs een optie om een deel van de rekening bij private partijen neer te leggen. De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) verwacht dat Groningen Airport Eelde in 2030 rendabel zal zijn. Voor gedeputeerde Mark Boumans is de verkoop van het vliegveld niet aan de orde.

 

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
25 − 20 =