EU circus in het Groninger Forum

Het zowat enige Eu-debat wat werd georganiseerd in de stad was eigenlijk geen debat. GroenLinks was aanwezig, de Partij van de Arbeid en de Socialistische Partij. De rest van de politieke partijen schitterden door afwezigheid, zo ook de lokale pers.

chris_AalbertsDe inzet van de avond was, globaal genomen, meer of minder EU. Alleen dat was uit geen van de onderwerpen te merken. Sheila Sitalsing (Volkskrant) was debatleider en de aftrap werd gegeven door Chris Aalberts, columnist bij The Post Online en docent aan de Erasmusuniversiteit.

Chris legde haarfijn en scherp uit dat zowel Eurokritische als Eurosceptische partijen hun kiezers zand in de ogen strooien, zowel de PVV als Artikel 50 en zelfs de Partij voor de Dieren. Minder EU is onmogelijk volgens Chris. Als bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren in het EP komt moeten ze samen in een commissie met GroenLinks, de zogenaamde Europese Groenen (EGP) die op hub beurt weer heel Europees gezind zijn en pleiten voor een federaal Europa.

EU-circus-12-5-14Rusland

De eerste debatronde werd ingeleid door prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge, hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland en ging over de houding van de EU ten opzichte van Rusland en de Oekraïne. Dat de EU (via Hans van Baalen -VVD) ooit heeft gezegd: ‘We laten jullie niet in de steek’ was een grote fout. Judith Sargentini van GroenLinks vindt de economische sancties tegen Rusland een goed middel.

Socialer Europa

Rene Cuperus ( columnist Volkskrant en Eurosceptisch PvdA-er) liet zijn licht schijnen over de EU in de tweede debatronde. DE Eu is volgens hem saai en complex en kan alleen beoordeeld en bekritiseerd worden door ingewijden. De nobele doelstelling van de EU was om voor 2010 20 miljoen minder armen mensen te hebben binnen de EU. Het treurige resultaat is het tegenovergestelde, het zijn er 20 miljoen meer. Over de ongelijkheden binnen de EU was iedereen het eens. Dat men in Hongarije 3,7 euro per uur verdient en in Zweden gemiddeld 43 euro per uur moet snel veranderen.

Aangezien er maar drie linkse partijen deelnamen aan het debat kon de vraag of we een meer socialer Europa willen niet negatief worden beantwoord. Partijen waren het eens dat de negatieve beeldvorming en resultaten vooral kwamen door rechts beleid.

EU-circus-12-5-14-2Israëlisch-Palestijns conflict

De derde debatronde ging over de houding van de EU ten opzichte van het Israëlisch-Palestijns conflict en werd ingeleid door buitenlandcorrespondent Jan Keulen. Hij pleitte voor een Europa wat economische sancties oplegt aan Israëlisch bedrijven die opereren in bezet gebied. Het Associatieverdrag met Israël moet worden gebruikt als pressiemiddel om Israël te dwingen zich aan de regels te houden.

GroenLinks merkte nog even op dat van alle 28 EU-landen Nederland als enige tegen het Palestijns lidmaatschap van UNESCO was. In de Negev-woestijn, in het zuiden van Israël is het grootste vluchtelingenkamp van de wereld waar Israël mensen als honden behandeld voegde Judith Sargentini nog even snel toe.

Brussel is stroperig

Bij het laatste blok mocht columnist Jan Tromp (Volkskrant) vertellen over zijn tijd in Brussel. Hij verweet de journalistiek tekort te schieten. Den Haag en de Tweede Kamer wordt tot op de letter uitgespit door journalisten. Het EU-parlement heeft volgens hem een veel opener en toegankelijk karakter en smacht naar media-aandacht. Maar journalistieke redacties zien geen brood in geïnstitutionaliseerd nieuws.

In het Europarlement wordt nooit gedebatteerd, onmogelijk met 766 mensen en in verschillende talen. Hoe beleid en wetgeving tot stand komen is onduidelijk en moeilijk in kaart te brengen door de verschillende ambtelijke organen, politici en lobbyisten die betrokken zijn. (in Brussel zitten ca. 25.000 lobbyisten).

Samenvattend

De vraag blijft of Jan Modaal iets had gehad aan dit vooral academische debat wat voornamelijk diep inging op het beleid buiten de Europese grenzen en op de totstandkoming van beleid in Brussel.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

2 thoughts on “EU circus in het Groninger Forum”

  1. citaat: “De rest van de politieke partijen schitterden door afwezigheid, zo ook de lokale pers.”
    Dat klopt, zij waren ook niet uitgenodigd! In ieder geval is bij de Partij voor de Dieren geen uitnodiging hiervoor ontvangen.

  2. ‘De inzet van de avond was, globaal genomen, meer of minder EU. Alleen dat was uit geen van de onderwerpen te merken.’
    Dat was nou net NIET de inzet van de avond, vandaar dat het ook niet aan de onderwerpen te merken was…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
1 + 16 =