Longread : spelen met mensenlevens – deel 1

Als journalist kom je vaak in situaties waar je over onderwerpen moet schrijven zonder er een oordeel over te vellen of een mening te geven. Objectiviteit, hoor en wederhoor. Het kan over veel uiteenlopende onderwerpen gaan, de kunst is om dan objectief te blijven en je stuk zo te schrijven dat er een zo duidelijk mogelijke weergave ontstaat van een gesprek, interview of bijeenkomst.

NAMMaar als we nu eens gaan kijken naar de aardbevingen in de provincie Groningen en de manier waarop dit wordt afgehandeld door de Nederlandse overheid, is het dan nog gerechtvaardigd om als journalist als het ware ‘boven de materie’ te blijven en niet te oordelen? Gelukkig is er als laatste uitvlucht nog altijd het opiniestuk of de column. Een mooi kans om het objectief schrijven naar een meer menselijker niveau te brengen.

Ik woon zelf in de stad Groningen en heb tot nu toe geen last gehad van de aardbevingen. Wel ben ik bezorgd om de geruchten dat bij een volgende aardbeving mogelijk de stad Groningen ook wel eens aan de beurt kan zijn, voornamelijk de wijken aan de oostkant, waar ik ook met mijn gezin woon.

Er zijn intussen al meer dan 1000 meldingen en schadeclaims vanuit de stad Groningen. Ook ik heb mensen geïnterviewd die schade hadden. Dit werd trouwens naar volle tevredenheid afgehandeld door de NAM. We hebben het dan over scheurtjes in pleisterwerk en muren. Allemaal vergoedingen van een paar honderd euro’s. Tot op heden nog niet zulke schrikwekkend voorbeelden als in de provincie en bijvoorbeeld in het gebied rondom Loppersum. Of de scheuren in de Martinikerk direct verband houden met de aardbevingen of met de bouw van het Groninger Forum is nog niet duidelijk.

Economische motieven

Maar toch ga je je afvragen. Ik schrijf wel eens stukken over oorlog in het buitenland. Vaak, niet altijd, gaat een dergelijk oorlog, als je hem terug brengt naar de kern, simpelweg over economische belangen. Veelal belangen rondom olie, gas en andere aardse bronnen. Gemakshalve wordt in de Arabische wereld er het geloof voor ingezet als een soort excuus. Sommige Aziatische landen gebruiken een ideologie en planeconomie om hun economische doelen te verwezenlijken, en gaan daarbij over de lijken van eigen burgers.

Stopaardbevingen
poster Loesje: stopaardbevingengroningen.nl

Poetin speelt het spelletje in Rusland en de Oekraïne op een iets andere manier. Die steekt gewoon zijn middelvinger op naar iedereen en laat zijn ego de rest van het werk doen, gesteund door een nationalistische propagandamachine. Economische motieven overheersen dus mondiaal, maar ook lokaal. Zo ook in de provincie Groningen.

Stel je voor dat wij provinciaaltjes het predicaat en bijhorende subsidies verliezen voor de zogenaamde ‘energieprovincie’ die eigenlijk nog gerealiseerd moet worden. Wat zou er worden van deze provincie? Een provincie die wedt op één paard? Misschien wel het paard van Troje, wat ons is gegund door politici in Den Haag die denken te weten wat goed voor ons is. Wat zou er gebeuren als men in de Provinciale Staten de poot stijf zou houden en zegt dat er niet meer aan gaswinning mag worden gedaan?

Ik moet dan meteen denken aan dat mopje van die Belg. Op een kaartje staat geschreven: hoe hou je een Belg bezig, zie ommezijde. Op de achterkant staat dan te lezen: hoe hou je een Belg bezig, zie ommezijde. Zijn wij Groningers die Belg?

Wordt dit weer eenzelfde debacle als met de ‘Langemangelden’? Geen Zuiderzeelijn maar wel geld beloven…wat er uiteindelijk nooit komt ?

Beeldvorming

De manier waarop de bewoners van Groningen zich met een kluitje in het riet laten sturen door Den Haag is diep triest. Dat lokale bestuurders en lokale politici hierin berusten en meegaan is zelfs nog erger. Onder het mom van een ‘constructieve opstelling’ gaat men gewoon mee in de plannen van de Den Haag. Als de Groningse burger er niet meer vanuit kan gaan dat de Nederlandse overheid hem en zijn gezin beschermd of voor zijn belangen opkomt, en de lokale politiek hem nog een schop nageeft, wat moet je dan?

Ouders kunnen hun kinderen niet meer de garantie geven dat ze veilig wonen en opgroeien. Beseft Den haag en de rest van Nederland wel wat hier gebeurt? We zijn weer terug in oorlogstijd. Afwachten of je morgen nog je ogen open mag doen. Afwachten of je huis er nog staat als je terug komt van je werk, als je dat al hebt in deze regio. Overgedramatiseerd? Wellicht, maar als je er zelf mee geconfronteerd wordt, piep je wel anders.

Den Haag gaat gewoon door met de gaswinning. Natuurlijk is er een financiële compensatie toegezegd door het Ministerie van BuZa. Een schijntje in verhouding. Waarom moeten gedupeerden dan al meer dan een jaar wachten op reparatie of compensatie? De overheid spreekt van het meteen oplossen van de 250 zwaarste gevallen….de rest moet maar afwachten of ze gecompenseerd worden. Dat oordeel hangt namelijk af van goedbetaalde politici en bestuurders aan de Dialoogtafel die bepalen wat er met het toegezegde geld gaat gebeuren. Wat heeft prioriteit en wat biedt perspectief? Zonnepanelen en snel internet?

De Nam heeft zwaar ingezet tijdens bijeenkomsten. Blikken vol persvoorlichters en communicatiedames werden opengetrokken en de Nam trok als het ware het boetekleed aan en praatte de schuld van zich af. Den Haag geeft opdracht en wij voeren uit. Overheid, NAM, Energie Beheer Nederland, politiek…allemaal onbetrouwbaar en één pot nat. Alles netjes georkestreerd vanuit Den Haag. Aardbeving zijn een feit en een dreiging die velen in de provincie Groningen als het zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. Toch doorgaan met de gaswinning en ook blijven boren in het Waddengebied. Tenslotte zijn er nog geen slachtoffers. Bevingen onder de zoutlaag, niets zo gevaarlijk…wie hou je voor de gek?

Wordt vervolgd…

(deel-2 om 20:00 op 13 mei)

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

6 thoughts on “Longread : spelen met mensenlevens – deel 1”

 1. Goed stuk en goed geschreven. Ikzelf volgde onlangs de gevolgen van het olielekkage bij Twente, en geloofde mijn ogen niet toen ik een link van de gevestigde mainstream aanklikte en ik bij de elke keer weer ververste hoofdpagina van een Duitse site aankwam. Alsof ze al gerustgesteld waren door de woorden van Kamp. Doet me denken die houding aan een MP van in de oorlog. Gaat u rustig slapen. Okay ik lig er niet meer wakker van. Het verandert niets aan welke situatie op politiek vlak. Maar het was wel fijner als de gevestigde orde een iets eerlijke berichtgeving gaf. Dat je journalistiek dan in het spagaat komt, vooral als het jezelf en je gezin betreft is begrijpelijk. Ikzelf denk dat de Groningers meer behoefte hebben aan stukken als deze, dan de woorden van dhr Kamp die schijnbaar alleen maar de media halen.

 2. Interessant stuk. …. Ik ben vooral getroffen door:

  Bevingen onder de zoutlaag, niets (is) zo gevaarlijk…..

  Ik heb begrepen dat de “progressie van defecten” in post-seismische relaxatie samen met viscoelastische effecten inderdaad op kunnen treden ( theoretisch model: Geophysical Journal International. 182:1124-1140.   10.1111/j.1365-246X.2010.04678.x).

  Mike Tomale, waarop is jouw bewering van het gevaar van bevingen en de zoutlaag gebaseerd en is er, daarnaast, variatie in die zoutlaag bekeken over de gehele Provincie Groningen….?

  Als je claim geverifieerd is (ook bv door partijen als NAM en de Provincie) en als er een variatie van gevaar door fluctuatie in de zoutlaag verdeling over de Provincie Groningen is, moet de burger dan niet de opnebaarheid van een kaart eisen waar de zoutlagen en de bevingen zichtbaar zijn gemaakt ….?

  1. Onafhankelijke wetenschappers, drs. Peter van der Gaag en aardwetenschapper Rene Giesen zijn met deze onderzoeken bezig.

   “Voor de rol van de zoutlaag is dat echter wel van groot belang, zegt Van der Gaag. “Als de veronderstelling van het KNMI klopt, en het zout de aardbevingsgolven deels terugkaatst, dan zou dat voor de ondiepe bevingen immers betekenen dat er juist meer seismische energie naar het aardoppervlak gaat. Dan maakt het zout de gevolgen van de bevingen juist groter.” Bovendien kunnen bij aardbevingen boven de zoutlaag de grote breuken die vanaf het zout naar het aardoppervlak lopen een grote rol gaan spelen, waarschuwt Giesen.”

   (bron: http://www.kennislink.nl/publicaties/zoutlaag-temt-aardschokken-in-groningen )
   Waarom zijn de effecten in Groningen zo laag? Wellicht door de stroperigheid van de zoutlaag. De vraag is en blijft voorlopig waarom er een vertraging optreed. Wat er nog moet komen aan schokken en hoe voorspelbaar de aardbevingen worden bij gaswinning onder de zoutlaag bllijft een vraag. En die moet inderdaad goed in kaart moet worden gebracht.

   “Duur van de grootste beweging is veel groter dan verwacht (2-3) groepen). Verklaring hiervoor is vermoedelijk te vinden in het zoutpakket (multiples, mode conversies)”

   (bron: Bernard Dost KNMI).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
27 − 15 =