Bewogen bijeenkomst in Kantens

Zaterdagmiddag 10 mei was door Schokkend Groningen een bijeenkomst georganiseerd in ’t Schienvat in Kantens (Middelstum-Loppersum) met als onderwerp: de psychologische problemen met betrekking tot de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Slaapgebrek, depressie, gevoelens van wanhoop en machteloosheid zijn slechts enkele van deze gevolgen.

kantens-1-10-5-14Er werd ingegaan op de psychosomatische klachten die veel gedupeerden ondervinden, iets wat klaarblijkelijk sterk wordt onderschat. PTVS of Post-traumatisch Verbittering Syndroom is zeker een niet te negeren gevolg wat aanwezig is bij sommige gedupeerden. Verbittering kan lijden tot depressie wat uiteindelijk zelfs kan lijden tot zelfdoding.

Emotie en ratio

Onderdeel van de bijeenkomst was het verhaal van de psycholoog, drs. Johan L.H. Mostertman ( Tram No Way) die namens een aantal psychologen kwam vertellen dat hij en zijn collega’s het Expertisecentrum NO-Groningen beginnen in ’t Zand en gedupeerden willen bijstaan. De vraag hoe het vergoedingstraject gerealiseerd moet worden voor de psychische bijstand blijft voorlopig een hekel punt. Men is in de veronderstelling dat de NAM die rekening op zich zal nemen via de GGD. Het ziekenfonds vergoedt namelijk geen ‘aanpassingsstoornis’.

Aangezien ‘Healthy Aging’ hoog op de lijst staat in Groningen zou een financiële compensatie via betrokken instellingen soelaas kunnen bieden voor de therapeutische kosten. Het past in ieder geval in de tijdgeest.

MostertmanDe heer Mostertman is er van overtuigd dat zowel de Nam als de Nederlandse overheid bezig is met pappen en nathouden. De dialoogtafel is daar slechts een klein onderdeel van. Ondanks de ‘goede bedoelingen’ van NAM, overheid, politici en lokale bestuurders is er nog steeds geen vertrouwen en blijft er een gevoel van onveiligheid én onzekerheid. Zoals de angst over een eventueel faillissement van de NAM of hoe ouders de veiligheid van hun kinderen kunnen garanderen.

“Wiens brood men eet…”

De link tussen NAM en GGD viel niet goed in de zaal en men twijfelde dan ook aan de onpartijdigheid van de psychologen. De nam zou voordeel hebben bij ‘rustigere’ gedupeerden. Ook de commerciële motieven achter het psychologeninitiatief riep vragen op. Tussen de ca. 50 belangstellenden in de zaal bevond zich een holistisch psycholoog die geheel vrijblijvend een dagdeel wil opofferen om gedupeerden geestelijk bij te staan.

Het feit dat de aanwezigen de woorden van de psycholoog naar believen interpreteerden leidde soms tot emotionele reacties. Drs. Mostertman probeerde uit te leggen dat de balans tussen emoties en rationeel denken gezocht moet worden, alleen dan kan er innerlijke rust ontstaan die zorgt voor een constructievere invalshoek. Dit werd door de zaal geïnterpreteerd als berusten in het lot en aanpassen aan de situatie.

Paradigmaverschuiving

Vanuit de zaal werd ook fel gepleit voor een nieuw paradigma wat alleen bereikt kan worden door innerlijke balans om dan te komen tot nieuwe constructieve oplossingen. Te denken valt aan woonkamer bijeenkomsten en meer van dit soort thematische bijeenkomsten. Om het geheel concreet te maken werd ‘noaberschap’ voorlopig als oplossing gezien voor veel ouderen in de getroffen regio die geen kant meer op kunnen en niet in staat zijn om deze bijeenkomsten bij te wonen.

kantens-2-10-5-14Schokkend Groningen

Wat John Lanting persoonlijk betreft, hij heeft geen ‘zielenknijper’ nodig maar begrijpt dat er mensen zijn die daar zeker behoefte aan hebben. Hij is nog steeds strijdbaar en hoopt dat meer mensen zich zullen aansluiten bij de organisatie. Alleen door solidariteit van burgers en getroffenen uit de regio kan er tot een oplossing worden gekomen. Het devies luidt dan ook: ‘verenigt u!’

John Lanting beloofde plechtig te stoppen met de harde acties van Schokkend Groningen, wel te verstaan alleen die acties die juridisch niet mogen. Dit omdat hij al twee aanklachten tegen zich heeft lopen en hij het gevoel heeft dat de acties van Schokkend Groningen een contraproductief effect lijken te hebben.

Lanting maakte tevens van de gelegenheid gebruik om zich te beklagen over de lokale pers die alleen acties als nieuws zien zodra er geblunderd wordt. Met deze manier van journalistiek wordt aan die acties geen recht gedaan maar geridiculiseerd. Ook het verdraaien van woorden is daar een voorbeeld van.

Schokkend Groningen heeft tot nu toe altijd met open vizier gestreden en zal dat blijven doen, net als Bram Reinders van Groningers in Opstand en de Groninger Bodem Beweging.

 

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
20 ⁄ 10 =