Meer of minder EU

Gistermiddag werd het EU lunchdebat gehouden in het Provinciehuis van Groningen. Zeven partijen deden mee. D66, PvdA, CDA, CU, PvdD, PVV en GL. De VVD had om onbekende reden afgezegd.
Het debat werd geleid door Remy van Mannekes (RTV Noord) en was onderverdeeld in thema’s, interessante thema’s waar elke partij die meedoet aan de EU-verkiezing wel wat over kon zeggen.

EU-lunchdebat_9-5-14-1EU-lunchdebat_9-5-14-2EU-lunchdebat_9-5-14-3De PVV was in dit debat als enige partij tegen de EU. Ton van Kesteren geeft aan dat zijn partij de EU wil ontmantelen en terug wil naar de EEG. Partij voor de Dieren kan aangemerkt worden als eurokritisch en hoopt dit jaar voor het eerst een zetel te halen in het Europees Parlement.

Mobiliteit

In het thema mobiliteit werd grensoverschrijdend nagedacht over de handelsverhoudingen met ons buurland Duitsland. Zodra infrastructuur wordt aangepast volgt de economie vanzelf vaak geeft PvdA’er Michiel Emmelkamp aan. Maar geld voor dit soort infrastructurele veranderingen wordt pas door de EU toegezegd als er draagvlak is. Een directe spoorlijn naar bijvoorbeeld Hamburg, of ieder ander gebied in het grensgebied zou wenselijk zijn volgens veel partijen. Alleen participatie van verschillende regio’s, ook in het buitenland, kan er voor zorgen dat onze economie overeind blijft.

Wim Eilering van het CDA vertelde dat de vrijstelling van wegenbelasting voor Duitse burgers op Europees niveau kon gezien worden als discriminatie. En toch zit de wegenbelasting in Duitsland verweven in de brandstofprijs. Hoe we die opmerking moeten plaatsen is dus onduidelijk.

Energie

Het verschil in de energieprijzen binnen Europa is een groot probleem. Duitsland subsidieert zijn windmolenparken tegen de regels van de EU in. Daardoor is de stroom per kilowatt goedkoper en dus valse concurrentie. Misschien dat Nederland ook eens wat brutaler moet zijn m.b.t. het subsidiëren van duurzame energie, anders zullen de doelstellingen niet gehaald worden. Voor wat betreft D66, Pauline Kastermans wil meteen zaken doen met Brussel en Den Haag gemakshalve maar overslaan wat betreft de besluitvorming.

Natuurlijk werd bij dit thema uitvoerig de dramatische gebeurtenis rondom Aldel besproken. Waar de schuld moet worden neergelegd is voor veel partijen onduidelijk, wel zijn ze het eens dat niet alleen de EU schuld hieraan heeft.

Landbouw

Wat de subsidies voor de landbouw betreft stonden op dit onderwerp ChristenUnie en Partij voor de Dieren lijnrecht tegenover elkaar. Anja Hazekamp, EU-lijstrekker voor de Partij voor de Dieren, pleit ervoor om deze subsidies maar meteen af te schaffen wat 55 miljard scheelt op Europees niveau. In totaal wordt er 363 miljard euro uitgetrokken voor landbouwsubsidies, hoezo een vrije markt? Aldus Anja Hazekamp.

Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie geeft aan dat Nederland op plaats 2 staat in de wereld met het exporteren van voedsel en pleit dus voor behoud van landbouwsubsidies. D66 vindt ook dat er niet alleen geïnvesteerd moet worden in koeien, maar in kennis. Een vrij markt kan pas optimaal functioneren als er onderling afspraken worden gemaakt vindt GroenLinks vandaar de noodzaak van de EU. Het CDA geeft aan dat men met gezond boerenverstand alleen kan concluderen dat de landbouwsubsidies moeten blijven.

Verkiezingen

Volgens de peilingen wordt de opkomst bij deze Europese verkiezingen dramatisch. Minder dan 40% zal naar de stembus gaan om te kiezen voor de 26 Nederlanders die ons gaan vertegenwoordigen in Brussel, naast de 740 Europarlementariërs uit andere landen.

Los van het feit dat de gerenommeerde EU- partijen dit debat weer aangrepen om de PVV, in de persoon van Ton van Kesteren, belachelijk te maken en daarmee probeerden de belangstellenden in de zaal op hun hand te krijgen, werd het onderwerp democratie of transparantie zorgvuldig vermeden door zowel de aanwezige partijen als de debatleider.

Aan het eind van het debat werd de meest cruciale vraag van de middag gesteld door de heer J. Verenhuis-Lens van de partij Vrij Mandaat: “Waar is de democratische legitimatie voor de EU binnen Europa?”

 

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
21 − 13 =