Wat te doen met MartiniPlaza?

MartiniPlaza werd in 2001 geprivatiseerd en probeert sindsdien het hoofd boven water te houden. Er werd geen bruidsschat of onderhoudsplan meegegeven maar wel de toezegging van een jaarlijks subsidie. Nu blijkt dat er al lang geen groot onderhoud is gepleegd. Het geld is er simpelweg niet. De jaarlijkse subsidie is gebruikt om de exploitatiebegroting rond te krijgen.

martiniplazaOndertussen heeft het financieel noodlijdende MartiniPlaza aan de bel getrokken bij de gemeente. De gemeente Groningen, die ook voor 100% aandeelhouder is, heeft een onderzoek laten doen door bureau Linthorst. Uit dit onderzoek blijkt dat er 6,6 miljoen nodig is om MartiniPlaza voorlopig in leven te houden. Er worden drie scenario’s geschetst:

Uit een second opinion van bureau Draaijer en Partners, ook aangevraagd door de gemeente Groningen, is gebleken dat er zelfs 10,4 miljoen nodig is MartiniPlaza levensvatbaar te maken voor de komende 15 jaar.

De verantwoordelijke wethouder, Joost van Keulen, geeft aan dat er inmiddels veel gesprekken gevoerd zijn met de directie van MartiniPlaza en twee uitgebreide onderzoeken zijn gedaan. Hij betreurd het dat er in het verleden ‘bijzondere keuzes’ zijn gemaakt. MartiniPlaza heeft intussen haar verantwoordelijkheid genomen en maatregelen getroffen om in ieder geval de exploitatiekosten te beperken.

De wethouder verheugd zich op de gesprekken die nog moeten plaatsvinden met de boekhouder, Price Waterhouse and Coopers, die na 10 jaar ‘ineens’ constateren dat de boekwaarde niet klopt. De wethouder spreekt tegen dat er aangestuurd wordt op nieuwe locatie. Nut, noodzaak en locatieonderzoek zijn eerst aan de orde.

De raadsleden vragen zich enerzijds af of het concept MartiniPlaza nog levensvatbaar is, gelet op het culturele aanbod van de Stadschouwburg en Oosterpoort. Anderzijds is de vraag hoe nu verder? Eerst 2,4 miljoen investeren voor voorlopig onderhoud, onderzoeken laten uitvoeren en de pas de beslissing nemen om de resterende 4,8 miljoen te investeren?

Het zou natuurlijk een verspilling zijn van gemeenschapsgeld als er nu meteen 6,6 miljoen wordt geïnvesteerd om later alsnog te besluiten om op een andere locatie opnieuw te gaan bouwen. Dit punt wordt zeker een discussiepunt in de eerstvolgende raadsvergadering op 28 mei.

De combinatie Oosterpoort, Martiniplaza en de Stadsschouwburg zouden beter met elkaar moeten werken als het aan de gemeente ligt. Tot op heden is dit nog niet het geval. Aldus Joost van Keulen die ook aangeeft dat het belangrijk is om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen (governance) en niet meer achter de feiten aan te hoeven lopen.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
9 + 2 =