Gevolgen voor stedenband Moermansk

In de gemeenteraad van 7 mei 2014 werd voor de laatste keer besproken hoe de toon van de brief (1) (2) had moeten zijn aan de burgemeester van Moermansk. Dit in antwoord op de eerder ontvangen brief van deze.

vergadering7-5-14-2De reactie van de burgemeester van Moermansk was teleurstellend maar begrijpelijk zegt Amrut Sijbolts van de Stadspartij. “Het voelt alsof we ons vrijwillig laten muilkorven” vindt mevr. Kuik van het CDA.

Dhr. Wonink van D66 geeft aan dat de toonzetting van de burgemeester van Moermansk slap was. Na 25 jaar stedenband zou je elkaar toch de waarheid kunnen vertellen en wil bij deze de stedenband met Moermansk ter discussie stellen als dit leidt tot vreemde reacties/situaties bij toekomstige handelsmissies.

Kris van der Veen (GroenLinks) was niet als gemeenteraadslid in Moermansk maar als burger, ook dat lijkt reden genoeg te zijn voor D66 om deze stedenband ter discussie te stellen. Partij voor de Dieren vraagt zich af of de economische belangen de boventoon voeren.

Student en Stad vindt dat de toon van de brief minder mild had mogen zijn en de personen in kwestie zelfs wat meer in het zonnetje hadden moeten worden gezet. GroenLinks is van mening dat de band tussen bevolkingsgroepen het onderwerp had moeten zijn van de brief en wil het contact zeker handhaven omdat dit inhoudelijk wat toe voegt.

College

Er is wel degelijk een aanhouding gedaan, dus feitelijk doen de woorden van de burgemeester van Moermans geen recht aan de situatie. De band is sterk sociaal-cultureel georiënteerd maar ook economisch (haven – gas). De brief is al weg maar de discussie over dit onderwerp is wel waardevol. Terugtrekken en distantiëren is niet de manier waarop Groningen te werk gaat.

Peter Rehwinkel heeft destijds toegezegd bij een volgende economische missie naar Moermansk dit onderwerp weer scherp en tactvol aan de orde te zullen stellen. Ruud Vreeman is dezelfde mening toebedeeld.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
27 − 17 =