Interview met Pauline Kastermans, kandidaat Europarlementariër

Namens D66 is Pauline Kastermans op de lijst geplaatst voor de EU-kandidaten. Pauline is 23 jaar, ambitieus, geboren in Delfzijl en heeft in Amsterdam gestudeerd op het University College. Tijdens haar opleiding is ze met politiek in aanraking gekomen en via Jonge Democraten terechtgekomen bij Bureau Internationaal van D66.

PaulineKastermansOp dit moment zijn er slechts twee Europarlementariërs beneden de leeftijd van dertig jaar. En dat op een totaal van 766. Pauline gaat proberen deze onevenwichtige balans enigszins te herstellen.

Positief – negatief

D66 is voor een sterk Europa, dat steken ze ook niet onder stoelen of banken. In tegenstelling tot partijen als PvdA en VVD proberen de Democraten in Brussel hetzelfde geluid te laten horen als in Nederland. Dat er zoveel eurokritisch sentiment is, is o.a. te danken aan het niet consequente geluid en gebrek aan visie van veel Nederlandse politieke partijen. Globalisering is een ontwikkeling die niet te stoppen is, daar ontkomt geen enkel land aan binnen Europa, dus moet je de kiezers ook niets wijsmaken.

De voordelen van de EU wegen nog steeds niet op tegen de nadelen in de ogen van veel burger omdat de voordelen nog steeds niet duidelijk zijn en deze veelal te maken hebben met import en export. Maar juist doordat er een interne markt is gekomen, is het voor de Nederlandse bedrijven makkelijker geworden om te exporteren en daar verdienen we dan ook 120 miljard per jaar mee. Als voorbeeld noemt Pauline de Nederlandse pyjamafabrikant die zijn pyjama’s voordat de Europese interne markt bestond niet in Frankrijk kon verkopen, omdat de Franse regelgeving andere maten voorschreef. Juist door met 28 landen dezelfde regels af te spreken, kan er makkelijker handel gedreven worden.

Dat er op de Nederlandse arbeidsmarkt oneerlijke concurrentie vanuit landen als Polen, Roemenie of Bulgarije ontstaat heeft te maken met het gebrek aan arbeidsinspectie. Lodewijk Asscher besteedt hier onvoldoende aandacht en middelen aan. Zodoende zijn buitenlandse arbeidskrachten ‘vogelvrij’ in onze arbeidsmarkt. Een ontwikkeling in de arbeidsmarkt die dus niets te maken heeft met het verdwijnen van de grenzen.

Wel geeft Pauline toe dat bepaalde Europese commissarissen doordraven in hun enthousiasme. Zoals de afmeting van worteltjes, de oliekannetjes in restaurants enz. Het Europees Parlement zorgt er dan juist voor dat zulke onnodige regels niet aangenomen worden.

Competitie

Wat betreft partijen als de PVV en Artikel50, deze ziet Pauline niet direct als een gevaar voor de democratie of voor Nederland. Het zijn partijen die hun keizers een duidelijk andere keuze voorhouden.

De woordkeuze van de Duitse socialist, Martin Schulz, tijdens het Europadebat in Maastricht (28-4-14) staat ze niet achter. Wél geeft ze aan dat partijen die individuen en groepen wegzetten of discrimineren absoluut geen plaats verdienen op het politieke toneel.

Vorig jaar heeft D66, samen met de PvdA en GroenLinks het correctief referendum (bindende volksraadpleging) voorgesteld. Hiervoor is een grondwetswijziging noodzakelijk. Een ingewikkelde procedure die soms jaren kan duren. Een paar weken geleden werd het voorstel goedgekeurd door de Senaat.

Op de vraag wanneer wij in Groningen een burgemeester mogen kiezen weet Pauline alleen te zeggen dat het niet snel genoeg kan zijn. Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer goedgekeurd worden.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
3 × 30 =