Het parkeerbeleid in de gemeente Groningen (Jaarverslag Parkeerbedrijf 2013)

De gemeente Groningen heeft hard aan de weg getimmerd wat betreft het parkeerbeleid. Met een marketingcampagne genaamd ‘P-stad, daar begint de binnenstad’ is het Parkeerbedrijf gegroeid tot een bijna volwaardig commercieel bedrijf.

parkeergarage_boterdiepDoor lagere kapitaallasten van de Damstergarage en minder personele capaciteit is het jaar 2013 afgesloten met een tekort van bijna € 0,9 miljoen. In ieder geval positiever dan eerder begroot in de meerjarenprognose van de Commissie Beheer & Verkeer van 15 mei 2013, waarin een tekort van 1,5 miljoen werd aangenomen.

Uit de nieuwe meerjarenprognose blijkt dat tot het jaar 2019 het exploitatie resultaat fors positief zal uitvallen, dit door een lagere rente. De productgroep Straatparkeren laat een lichte stijging zien van de opbrengsten t.o.v. vorig jaar. Ook de exploitatiekosten zijn met ruim 250.000 afgenomen.

Het beheer van de parkeergarage moet Europees worden aanbesteed. Het parkeerbedrijf hoopt een besparing te realiseren door slecht met één marktpartij zaken te doen die verantwoordelijk wordt voor het onderhoud en de personele bezetting.

Door de komst van het Infoversum is de omzetverwachting van het Boterdiep herijkt (woningen/parkeerabonnementen). De marketingcampagne heeft er toe bijgedragen dat er meer bekendheid is verworven voor parkeergarages aan het Boterdiep, Damsterdiep en de Oosterpoort.

De invloed van internet-winkelen en de conjunctuur hebben direct invloed op de bezettingsgraden van de gemeentelijke parkeergarages. In 2017 komt daar ook de parkeergarage van het nog te bouwen nieuwe Groninger Forum bij.

In 2015 hoopt het Parkeerbedrijf een PRIS (Parkeer Route Informatie Systeem) te realiseren. In de tussentijd zullen ook ongeveer 300 ‘card only parkeerautomaten’ geplaatst worden in de stad (eind 2de kwartaal 2014). De eerste exemplaren staan al in de Oosterpoort.

Medio 2014 zal de, in 2013 aangepaste parkeerregelgeving, opgefrist worden. Ook het ontheffingsbeleid wat uit 1991 stamt behoeft opfrissing. Het nieuwe parkeervergunningensysteem (beoogd eind 2014) is voorbereid op het ‘kenteken-parkeren’ en kan in de nabije toekomst geïntegreerd worden met het toekomstig ‘Zaaksysteem’ van de gemeente Groningen.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
12 ⁄ 3 =