Vergadering Gecombineerde commissies (‘veegcommissie’)

Gisteren werd de eerste openbare vergadering gehouden van de gemeenteraad Groningen met de nieuwe samenstelling. De overige raadsvergaderingen waren tot nu toe nog besloten vanwege de inwerkperiode van de nieuwe gemeenteraadsleden. De vergadering werd voorgezeten door Rosita van Gijlswijk (SP).

raadsvergadering16-4-14Op deze gecombineerde commissievergadering was onder andere het ‘Raadsvoorstel aanvullend krediet Stationsgebied Groningen en Herewegviaduct’ aan de orde.

De voornaamste vragen vanuit de raad, wat betreft de aanpassingen rond(om) het stationsgebied, waren in hoeverre bewoners worden/zijn betrokken en geïnformeerd. Ook vraagt men zich af waarom er 500.000 euro extra budget nodig is.

De Stadspartij zou graag zien dat het college elektronische displays laat plaatsen op het stationsplein om de busreizigers beter te informeren over vertrek- en aankomsttijden. De SP mist vooral de communicatie met de burgers rondom het station.

Wat betreft het Herewegviaduct is er nog te veel onduidelijkheid. Toen het Tramproject niet meer aan de orde was werd er 30 miljoen gereserveerd om op kort termijn het Herewegviaduct aan te pakken. Nu wordt het project op de lange baan geschoven. Student & Stad vraag zich af wie (gemeente Groningen, NS, ProRail ) waarvoor verantwoordelijk zijn.

Beantwoording college:

Deze eerste raadsvergadering neemt formeel geen besluiten zolang er geen officiële commissie is benoemd voor dit onderwerp. Dit geeft demissionair wethouder Joost van Keulen aan tijdens zijn spreektijd in naam van het college.

Wat betreft de aanpak van het station wordt input opgehaald bij bewoners en daarna komt er een raadsvoorstel met concrete ideeën. De opgegeven plankosten van 0,5 miljoen (extra krediet) in het raadsvoorstel zijn nodig om mensen aan het werk te houden (Q3) om dit allemaal mogelijk te maken. Voor Q4 zal meer geld nodig zijn.

Er komt een DRIS (dynamisch reizigers informatie systeem) die nog dit jaar voor de zomer wordt gerealiseerd op strategische reizigerspunten in de stad zoals op het hoofdstation en mogelijk ook op de Grote Markt.

Bij het dossier over het Herewegviaduct geeft de VVD-wethouder aan dat er een klankbordgroep is gevormd waaruit inbreng wordt verwacht. Het viaduct wordt ondertussen goed gemonitord. Het voorstel van het college is om eerst een kleine ingreep te doen zodat het viaduct weer 10 tot 15 jaar kan meegaan. Dit past goed in alle verdere plannen rondom het spoor. Onderzoek laat op zich wachten door schuivende inbreng van verschillende belanghebbende partijen zoals ProRail.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
1 + 21 =