GGZ in de problemen?

Op 11 april zond Nieuwsuur een reportage uit over de Geestelijke gezondheidszorg. De Beroepsvereniging van Accountants roept haar leden op de jaarrekeningen van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg niet goed te keuren. Te veel onduidelijkheden in de cijfers van de jaarrekeningen en grote leningen. De hoge rente op de leningen gaat naar de banken in plaats van naar de zorg. Er zouden zelfs instellingen kunnen omvallen met alle gevolgen van dien.

NZAPsychiaters en psychologen zijn, volgens de reportage, meer bezig met administratie dan met de zorg voor patiënten. Ze worden bedolven onder een explosie van administratieve regels wat er toe leidt dat zelf de accountants de situatie omschrijven als onwerkbaar. De werkelijkheid en de administratieve systemen sluiten niet op elkaar aan.

De zorgverzekeraars hanteren allemaal verschillende regelgeving die de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Ze hanteren bijvoorbeeld een termijn van 5 jaar om een factuur alsnog af te keuren.

Het Ministerie van Volksgezondheid geeft aan dat de overstap van budgetbekostiging naar prestatiebekostiging praktische problemen met zich heeft meegebracht.

Zorgverzekeraars Nederland veegt de verantwoordelijkheid van tafel:

“Wij wijzen erop dat het invoeren van de prestatiebekostiging in de GGZ in 2013 heeft geleid tot een toename van de onzekerheden bij de vaststelling van de jaarrekening van de instellingen. Deze onzekerheden kunnen echter sterk worden verminderd als de GGZ-instellingen hun administratieve organisatie op orde brengen, ze meer inzicht geven aan verzekeraars in het uitstaande werk om een voorschot te krijgen en sneller gaan declareren. Met andere woorden, de sleutel tot de oplossing is vooral in handen van de GGZ-instellingen zelf. Zorgverzekeraars hebben dit ook onder de aandacht gebracht van de instellingen.” (bron: Nieuwsuur)

Wat een beetje onduidelijk naar voren kwam in de reportage was wie nu eigenlijk problemen heeft? Enerzijds zou je denken dat de GGZ in financiële problemen gaat komen en anderzijds is het zo dat de accountants hun werk niet goed meer kunnen doen.

De Nederlandse Zorg Autoriteit

De Nederlandse Zorg Autoriteit geeft in een telefonisch interview aan dat in 2013 accountants van zorginstellingen van te voren wisten welk budget beschikbaar was voor het komende jaar. Met die wetenschap kon een deugdelijke jaarrekening klaargemaakt worden die acceptabel was voor de banken.

In 2014 is er het één en ander veranderd. Er is geen budget meer op voorhand, echter wordt er een prestatiebekostiging gehanteerd met een basisbedrag (maximum) en een maxmax bedrag voor die instellingen die kunnen aantonen dat ze een stapje verder gaan in hun zorg naar patiënten toe.
Dan is er nog het gegeven dat zorgverzekeraars de DBC’s (Diagnose Behandeling Combinatie) veel strenger zijn gaan controleren.

De Beroepsvereniging van Accountants was ver van te voren al op de hoogte van deze nieuwe plannen en nieuwe regelgeving maar is te laat ingesprongen en staat nu dus voor een voldongen feit. Er wordt nog gezamenlijk gezocht naar een werkbare oplossing. Aldus de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
20 ⁄ 10 =