Gemeenteraad Groningen achter voortgang zienswijze op het aangepaste Gaswinningsplan NAM 2013

In de gemeente Groningen werd gisteravond laat nog aandacht besteed aan de voortgang zienswijze op het aangepaste Gaswinningsplan NAM 2013. Dinsdag aanstaande moet het college een besluit nemen.

Vreeman_16-4-14CDA vindt dat de toon in de zienswijze van de Veiligheidsregio Groningen wel wat feller had gemogen. De raad is er niet om de overheid te dienen maar de burgers. De SP sluit zich hier bij aan met de opmerking dat het tempo niet belangrijker is dan de schadevergoedingen. PvdA wil afdwingen dat risico’s in kaart worden gebracht d.m.v. de voorgestelde zienswijze van de Veiligheidsregio.

Het domino-effect (vb. uitval stroom) moet verder uitgezocht worden vindt de Stadspartij. D66 is tevreden met de zienswijze, alleen het veiligheidsbeleid is nog onderbelicht. Student & Stad is blij met de regionale zienswijze. GroenLinks vraagt zich af hoe bewoners aan informatie komen.

De huidige bebouwing in de stad Groningen is niet nog niet aardbevingsbestendig geeft Partij voor de Dieren aan. Het is zaak scherp te blijven en investeren in duurzame energie. De risico’s zijn moeilijk in te schatten, dit bleek ook uit de expertmeeting. Aldus de ChristenUnie.

De burgemeester namens het college

Burgemeester Vreeman constateert dat de voorgestelde zienswijze bij de meeste partijen draagvlak heeft. Bedoeling is om uiteindelijk een eensgezinde zienswijze te krijgen vanuit 26 gemeenten in de provincie. Het sociaal economisch transitieproces is hierbij ook belangrijk.

Wat betreft de toon in de zienswijze kan deze bestuurlijk gezien wat zakelijker maar er is al gekozen voor een middenweg. Groningen zit er niet bij voor het geld, maar stelt deskundigheid vanuit de stad beschikbaar aan de kleinere gemeenten.

Voor actuele bouwprojecten in de stad Groningen zal een oplossing gevonden moeten worden voor wat betreft het aardbevingsbestendig bouwen. Uiteraard zal dit gepaard gaan met meer kosten. De stad Groningen moet ook nog meer weten als de gaswinning zich gaat verplaatsen richting stad.

In de stad zijn tot nu toe ongeveer 1000 schademeldingen. Tot nu toe zijn er nauwelijks klachten over de afhandeling. Het meetsysteem en de verdeling van de meetpunten in de provincie is niet adequaat. Nam en TNO werken aan de optimalisering hiervan.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
17 + 5 =