Raadsvergadering met uitleg over coalitievorming in Groningen

Hayo Apotheker kwam tijdens de raadsvergadering van 9 april kort tekst en uitleg geven over de verkennende gesprekken. Grote vraag was natuurlijk waarom de verliezende partijen in het college komen en niet de winnende? In ieder geval heeft Apotheker het proces interessant gevonden en is blij een bijdrage te hebben geleverd. Arthur Kamminga noemde de uitkomst van deze exercitie vorige week nog een gemiste kans voor Groningen.

raadsvergadering_9-4-14Jetze Luhoff geeft aan dat het een helder proces is geweest wat is begonnen met een duidingsdebat. Luhoff spreekt over een vernieuwend proces op inhoud, een hervormingsagenda. Een bestuur met een open agenda die vertrouwd op haar burgers.

Jimmy Dijk was het niet eens met de insteek van Luhoff om niet met de SP aan tafel te gaan. Luhoff geeft aan dat er teveel grote verschillen zijn wat betreft een maatschappelijke visie. Bij VVD, GroenLinks en PvdA sluit deze visie meer aan om tot een hervormingsagenda te komen.

De SP is er nog steeds van overtuigd een partij te zijn die veranderingen kan teweegbrengen in de stad Groningen. De afbraak van sociale voorzieningen is niet erg progressief te noemen, laat mensen dan maar de SP omschrijven als conservatief. Na één gesprek van drie kwartier is de SP buitenspel gezet, zegt Jimmy Dijk. Mattias Gijsbertsen van GroenLinks interrumpeert en geeft aan dat zijn partij in eerste instantie met de SP in zee wilde gaan en niet met VVD. “Voorstellen van het nieuwe college die de samenhorigheid bevorderen zullen wij ondersteunen”. Aldus Jimmy Dijk.

PvdA’er Roeland van der Schaaf geeft aan te zijn voor een sociale stad die vooruitgang boekt. De keuze voor coalitiepartners was twee partijen op links en twee op rechts. De PvdA gaf aan geen keuze te willen maken vanwege de positie van de PvdA op dit moment in de stad. Van der Schaaf geeft aan alle vertrouwen te hebben in de nieuwe partijen in het college.

Mattias Gijsbertsen van GroenLinks wil een sociaal-progressief stadsbestuur. Voor een linkse coalitie is onvoldoende draagkracht. Deze combinatie verenigt veranderingsgezinde partijen in deze raad en biedt zeker kansen.

Hayo_ApothekerJoost van Keulen dankt de informateur en geeft aan dat bescheidenheid past bij de VVD als coalitiepartner. Hij is blij met het vertrouwen wat wordt uitgesproken door de coalitiepartners. Jimmy Dijk vindt het opportunistisch dat de VVD weer aanschuift, ook al zijn ze gehalveerd. De beoogde coalitie bestaat, buiten D66 om, uit verliezers geeft Amrut Sijbolt van de Stadspartij aan.

Politieke samenwerking die inhoudelijke samenhang vertoont? Dat vraagt het CDA zich af in de persoon van Anne Kuik. Waarom heeft de informateur voor deze plausibele combinatie gekozen en wat heeft hij hiermee beoogd? Een goede rentmeester neemt zijn taken serieus, niet alleen bezuinigen om te bezuinigen. Financiële scherpte is niet terug te vinden in de verslagen.

“D66 en de SP moeten elkaar eens maar eens diep in de ogen kijken” zegt Inge Jongman. Er is gekozen voor de makkelijke en snelste weg bij de formatie. Is het proces transparanter met een informateur of zonder?  Student en Stad is tevreden en kan zich vinden in het advies van Apotheker. Nochtans was een college mét Student en Stad toegevoegde waarde geweest voor de stad en dus een gemiste kans. Gerjan Kelder (Partij voor de Dieren) hoopt dat er wat positiefs voorkomt uit deze formatie.

Apotheker:

De sleutelvraag van Jimmy Dijk en de SP: Waarom niet? Bij de kernen van de hervormingsagenda zijn deze genoemde partijen, D66, VVD, PvdA en GroenLinks, het meest in staat te hervormen. “14 gesprekken om een beeld te vormen en conclusies te trekken,  dus zeker niet te kort door de bocht”. Aldus Hayo Apotheker. Er zijn geen andere alternatieven op basis van de tweede gespreksfase.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
24 ⁄ 4 =