Gebrek aan zelfhelend vermogen binnen Marokkaanse gemeenschap

Hoewel ik me ergens goed kan voorstellen dat de Marokkaanse gemeenschap in Nederland zich zwaar vernederd voelt door de uitspraken van Wilders is het toch vreemd dat de Marokkaanse gemeenschap nu weer iedere strohalm aanreikt om Wilders aan te pakken en in het verleden niet aan zichzelf heeft gewerkt om er voor te zorgen dat Wilders geen reden heeft om dit soort ongenuanceerde uitspraken te doen.

marokkoFeit blijft dat er binnen de Marokkaanse gemeenschap weinig zelfhelend vermogen aanwezig is laat zien dat daar aan gewerkt moet worden. Wilders veroordelen voor zijn uitspraken die voor de één racistisch zijn en voor een ander discriminerend lost het probleem niet op. Dat heet symptoombestrijding of gewoon de makkelijkste weg zoeken, het welbekende calimerocomplex.

Aan de hand van een voorbeeld probeer ik dit toe te lichten.

Hondeneigenaren

Als een hondeneigenaar zijn hond overal op straat laat schijten en de boel niet opruimt zal een andere hondeneigenaar hem daar niet op aanspreken, los van het feit of de tweede hondeneigenaar de uitwerpselen van zijn hond wél opruimt. Tenslotte delen deze twee hondeneigenaren dezelfde liefde voor honden. Nee, die corrigerende opmerkingen over deze bevuiling of afwijkend gedrag moet komen van buitenstaanders. Mensen die volgens de hondeneigenaren ‘hondenhaters’ zijn omdat ze zich durven te bemoeien of durven terecht te wijzen.

Bij de Marokkaanse gemeenschap werkt het volgens mij net zo. Een verveleden Marokkaanse Nederlander  zal een andere vervelede Marokkaanse Nederlander niet aanspreken op zijn vervelend gedrag. Dat is ‘not done’. Een nette Marokkaanse Nederlander zal de vervelende Marokkaanse Nederlander ook niet aanspreken omdat ze niet graag gezien willen worden als bemoeial. Mogelijk dat vanuit culturele en/of gelovige principes het niet is toegestaan om elkaar te bekritiseren. Makkelijk argument, toch? Tenslotte zijn Nederlanders de moraal ridders, laat die maar wijzen.

Alleen in dit geval durven, mogen en kunnen Nederlanders dit niet omdat ze bang zijn de woede van de Marokkaanse gemeenschap op hun hals te halen. Een gemeenschap die ook nog eens zwaar wordt bijgestaan door Links Nederland. Het zijn tenslotte Marokkaanse heethoofden waar we het over hebben. Niet de normale hardwerkende Marokkaanse Nederlanders maar de vervelende Marokkaanse Nederlanders die we gewoon kunnen kwalificeren als aso’s, los van hun etnische afkomst.

Nestbevuiling toelaten

Doordat de Marokkaanse gemeenschap geen zelfhelend vermogen heeft kunnen we dus spreken van nestbevuiling. Alles is getolereerd en vervelend gedrag wordt de norm omdat het toegelaten wordt. En zolang die gemeenschap die vicieuze cirkel niet wil doorbreken, zal ditzelfde probleem zich ook blijven manifesteren binnen onze samenleving.

Dat Marokkaanse ouders weigeren hun kinderen in toom te houden of op te voeden en dat Marokkaanse families door dik en dun achter hun ‘vervelende’ familieleden blijven staan is als dweilen met de kraan open.

Het is een kwestie van tijd, wachten tot het kwartje valt bij de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap. Het gaat niet om Marokkaans straattuig, het gaat om aso’s die aangepakt moeten worden. Gelijke monniken gelijke kappen!

cijfers CBS – 2012

Samengevat:

  • –  In 2011 is 12,9 miljard euro uitgegeven aan veiligheidszorg. Dit is een stijging van 18% ten opzichte van 2005, gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen. Sinds 2009 zijn de uitgaven vrij stabiel.
  • –  De uitgaven per eenheid product zijn voor alle activiteiten gestegen in de periode 2005 tot en met 2011.
  • –  Van de totale uitgaven werd naar schatting 20% uitgegeven aan gewelds- en seksuele misdrijven, 36% aan vermogensdelicten, 24% aan vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag, 6% aan verkeersmisdrijven, 3% aan drugsmisdrijven, 5% aan overige misdrijven en 5% aan overtredingen.
  • –  Het ministerie van Veiligheid en Justitie ontving in 2011 839 miljoen euro uit veiligheidszorg, via boetes, ontnemingsmaatregelen e.d.
  • –  De maatschappelijke schade van criminaliteit bedraagt op jaarbasis naar schatting 26,1 miljard euro.

Geplaatst op The Post Online op 30-3-2014

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
20 × 25 =