Duidingsdebat gemeentraad Groningen

Het duidingsdebat gaat in eerste instantie er over hoe alle politieke partijen de uitslag van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen waarderen. De uitslag voor de eigen partij en de waardering van de uitslag in algemeen. In tweede instantie is er de mogelijkheid eventuele suggesties of een beoogde samenstelling van het nieuw te vormen college naar voren te brengen. De vergadering wordt voorgezeten door de burgemeester, de heer Ruud Vreeman.

Jetze Luhoff van D66 mocht als eerste spreken aangezien zijn partij de grote winnaar van deze verkiezingen is geworden. Luhoff feliciteert alle partijen met de inhoudelijke campagnes die gevoerd zijn. Volgens de fractievoorzitter van D66 is de uitslag van de verkiezingen een grote roep tot verandering en dat het mandaat na jaren aan D66 is gegeven.

Jimmy Dijk van de SP feliciteert Student en Stad en natuurlijk D66. Kiezers widuidingsdebatllen klaarblijkelijk meer solidariteit. “Het gaat er niet om wat zegt, maar wat je doet.” Onderzoek naar een stabiele coalitie is belangrijk. Zorg en nieuwe taken met buurt en wijkorganisaties bekijken, dat is de oplossing van de SP.

Roeland van der schaaf geeft aan dat zijn partij fors heeft verloren maar de PvdA gaat niet stil in een hoekje zitten. Er is een politieke versnippering in de raad en dan moet verbinding benadrukt worden en niet onderscheiding. Hoe houden we alles betaalbaar en hoe krijgt de economische groei van de stad de ruimte. Vooral veel ‘hoe-houden-we’ bij de PvdA. De relatie van de bestuurscultuur en verhouding tot de bevolking moet aangepakt worden. Dichtgesmeerde coalitieakkoorden zijn niet gewenst.

Mattias Gijsbertsen vond de campagne prettig. Enig onzekere was wat er op ons afkomt. Blij dat er niet meer dan 1 zetel verloren is gegaan. Einde van de PvdA-traditie, terecht dat de PvdA een stap terug neemt. Grote taken en ook grote bezuinigingen komen op ons af, maar hoe is het met het vertrouwen in de politiek en overheid? Nog lager dan we al dachten. GroenLinks vindt dat de huidige politiek op zijn laatste benen loopt. Werken aan werk zodat mensen uit armoede kunnen komen met een stabiel college met een samenhang in visie.

Joost van Keulen feliciteert de winnaars maar geeft aan minder enthousiast te zijn over de zetelwinst van het CDA. Verlies van de VVD is deels te danken aan een jong publiek en grote projecten in de stad. Met D66 aan het roer is er voor de VVD meer te bereiken dan in de periode ervoor. Economisch zal het in de toekomst beter gaan. Veel kansen in de verbetering van de ‘City of Talent’. In bruggen slaan zit de grote uitdaging. De VVD is overtuigd dat de decentralisatie met nieuwe taken en nieuwe verantwoordelijkheden opgevangen kan worden. We moeten af van de regeldruk en meer vertrouwen hebben in de mens.

Amrut Seibolts geeft namens De Stadspartij aan dat het verlies van de partij niet was voorzien. De houdbaarheidsdatum van het anti-forum protest ligt voorlopig in de ijskast. Gezien huidige zetelverdeling wordt het moeilijk om het Forum nog tegen te houden. Amrut geeft aan dat de Stadspartij zijn verantwoordelijkheid wil nemen. Iedere partij afzonderlijk heeft zijn verantwoordelijkheid en de Stadspartij zal zijn verantwoordelijk nemen als deze wordt gevraagd om plaats te nemen in een breed college.

Anne Kuik van het CDA geeft aan dat er na 12 jaar weer een stijgende lijn is. De landelijke politiek heeft zijn invloed gehad op deze gemeenteraadsverkiezingen. Weerstandsvermogen is niet om te pappen en nat houden. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Inzetten op een bloeiend MKB en bestuurlijke vernieuwing. Meer samenleving en minder overheid.

Inge Jonkman van de ChristenUnie spreekt van een kleurverandering in de stad Groningen. Ambities voor de komende jaren. Discussie over poppetjes (wie gaat met wie in het college) is niet belangrijk, de inhoud des te meer. Zorgen om de zorg, de Zuidelijke Ringweg, het Forum, mobiliteit, armoede en werkgelegenheid. Het effect van deze verkiezing is de ontevredenheid over het landelijke beleid en niet zozeer de lokale politiek. ChristenUnie is blij met de stemmenwinst (lijstverbinding CDA). D66 en SP moeten elkaar goed in de ogen kijken in het nieuwe college.

Suzanne Klein Schaarsberg van Student en Stad is blij met de extra zetel en spreekt weer van een echte fractie. Cultuurverandering is heel belangrijk. Het nieuwe college is met D66 aan zet maar de partij Student en Stad gaat graag in gesprek.

Gerjan Kelder van de Partij voor de Dieren feliciteert ook iedereen. Geen extra zetel gewonnen maar wel een aantal stemmen. De langzame stijging is in de lijn der verwachtingen, volgens Marianne Thieme. Voor een voorkeur voor de samenstelling van een college wil de partij zich nog niet uitspreken. Als het college maar groen en duurzaam is.

Jetze Luhoff geeft aan dat iedereen vertrouwen moet hebben in elkaar om de vier jaar uit te zitten in de raad en in het college . Kenniseconomie, werkgelegenheid en financiën in de stad zijn zeker thema’s waar een informateur rekening mee moet houden. In het formatieproces een momentum creëren waarbij partijen zich kunnen beraden om de onderhandelingen in te gaan.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
16 + 16 =