De nieuw te bouwen moskee in Park Selwerd

In Groningen is de discussie rondom de bouw van de nieuwe moskee in Selwerd in de kiem gesmoord. Wethouder Roeland van der Schaaf heeft 110 bezwaarschriften ter zijde geschoven. Er zitten volgens hem kwetsende opmerkingen tussen waar de Gemeente Groningen in ieder geval niets mee doet. Het heeft veelal niets te maken met een omgevingsvergunning en een groot deel van de klachten (zienswijzen) zouden gaan over de parkeerproblematiek. Een meerderheid van de raad heeft voor gestemd en daarmee is de nieuwe moskee zo goed als realiteit.

Volgens Ton van Kesteren, fractievoorzitter van de PVV in de Provinciale Staten Groningen, heeft de Gemeente Groningen de bezwaarschriften van het PVV-initiatief genegeerd en is er volgens wethouder Jan Seton het één en ander misgegaan bij de poststukken om op het magere aantal van 110 zienswijzen terug te komen. Er is mogelijk dus een deel van de zienswijzen verdwenen of niet aangekomen.

Morgensterlaan op 9:48 op 21-3-14
Morgensterlaan op 9:48 op 21-3-14 Er staan in totaal 9 auto’s geparkeerd op het achterste gedeelte, geteld vanaf het straatbordje.
Morgensterlaan om 9:47 op 21-3-2014
Morgensterlaan om 9:47 op 21-3-2014. Er staan geen auto’s geparkeerd op het voorste gedeelte bij de ingang van de moskee.

De historische ‘witte boerderij’ in het park Selwerd is het tweede kerkelijke object wat een andere bestemming krijgt. In eerste instantie was het na de verbouwing in 1966 een Nederlands Hervormde Kerk en in 1993 verkocht aan het Islamitisch Centrum Groningen, met beperkingen. De historische waarde van de boerderij, in zoverre daar sprake van is, lijkt nu een onbelangrijke factor te zijn geworden in deze kwestie.

De bouwhoogte, parkeergelegenheid, kap van bomen, verspilling van gemeenschapsgeld (ecologische opwaardering 2012) of eerdere plannen of afspraken lijken geen obstakel te zijn voor de gemeente Groningen. Een dakkapel bouwen die niet voldoet aan de exacte eisen van de gemeente wordt meteen afgekeurd. Bij de moskee wordt er rondom de bouweisen krampachtig naar ‘nuance’ gezocht. Duidelijk wordt hier met twee maten gemeten.

Het parkeerprobleem

Morgensterlaan om 13:15 op 21-3-14
Morgensterlaan om 13:15 op 21-3-14. er staan minimaal 22 auto’s geparkeerd aan de Morgensterlaan, diverse auto’s staan op het voetpad wat voor de moskee langs loopt en auto’s rijden rond op zoek naar een parkeerplaats.

Op dit moment zijn er 2 locaties in de stad waar moslims kunnen bidden. Dat is bij de witte boerderijmoskee in Park Selwerd en bij de Turkse Eyup Sultan Moskee aan de Korreweg die gevestigd is in de voormalige Sionskerk.

Op dit moment is er nog geen parkeerprobleem, volgens Focus Groningen, die ter plekke foto’s ging maken tijdens de gebedsdag (vrijdag) om zo aan te tonen dat de klachten uit de omgeving overdreven waren. Voldoende ruimte zien we op de foto’s. Maar hoe veranderd dat als de nieuwe moskee is gerealiseerd die ruimte biedt aan 800 mensen? Is het dan onlogisch om er van uit te gaan dat de parkeerdrukte zal toenemen? Is parkeren bij Winkelcentrum Paddepoel realistisch? Het mobiliteitsplan van het Islamitisch Centrum Groningen spreekt zelfs van een halvering van de parkeerplaatsen na realisatie van de nieuwbouw.

Momenteel biedt de boerderijmoskee ruimte aan 100 mannen en 50 vrouwen volgens de moskeewijzer. Als we naar de foto’s kijken zien we dat de straten rondom de moskee dichtslippen tijdens de gebedsdienst. Als de moskee straks groter wordt en aan vier keer zoveel mensen ruimte biedt, wat gaat er dan gebeuren. Er zullen meer activiteit gaan plaatsvinden overdag en niet alleen op vrijdag.

Tijdens de gebedsdienst van vandaag (12-3-2014)  staat de hele Morgensterlaan vol met auto’s van moskeegangers (13:15). Ook de straten tussen Zonnelaan en de Morgenster staan vol. De Mercuriusstraat, Kometenlaan en Saturnuslaan staan propvol. Eerlijkheidshalve moeten we erbij vermelden dat het een regenachtige morgen was. Om 15:30 waren de meeste auto’s weer verdwenen.

De Gemeente Groningen wil geen extra parkeerplaatsen realiseren in het park en vraagt de moskee bezoekers om zoveel mogelijk te voet of per fiets te komen. Nieuwbouw zou geschikter zijn dan de huidige witte boerderijmoskee. Dat de moskee al twintig jaar op deze locatie zit vind wethouder Roeland van der Schaaf een steekhoudend argument om de huidige locatie te handhaven, ondanks de bezwaren van omwonenden die hij wegzet als voor het grootste deel racistisch.

Morgensterlaan op 21-3-14 om 15:30 zijn alle auto's verdwenen, ook in de omliggende straten.
Morgensterlaan op 21-3-14 om 15:30 zijn alle auto’s verdwenen, ook in de omliggende straten.
Morgensterlaan op 21-3-14 om 15:30. Vanaf het straatbordje staan er nog 10 auto's waarvan de laatste twee lesauto's zijn.
Morgensterlaan op 21-3-14 om 15:30. Vanaf het straatbordje staan er nog 10 auto’s waarvan de laatste twee lesauto’s zijn.

De actie die de PVV Statenfractie Groningen ondernam was kansloos omdat de insteek van de gemeente altijd is geweest dat er gereageerd mag worden op bouwtechnische aspecten. Of de nieuwe moskee er niet mag komen is nooit een punt van discussie geweest voor de gemeente Groningen.

Ook de Gemeente Groningen heeft een onderzoek laten uitvoeren waaruit men concludeert dat er geen sprake is van overlast tijdens de gebedsdag.  Er is geen onderzoek gedaan tijdens de ramadan. Uit stukken is toch gebleken dat juist in deze periode er sprake is van structurele overlast.

De ramadan is dit jaar van zaterdag 28 juni t/m maandag 28 juli, dus hartje zomer. De zon gaat pas na 22:00 uur ’s avonds onder.

De bezwaren

We hebben door middel van een Wob-verzoek de bezwaren (zienswijzen) opgevraagd bij de gemeente Groningen. We willen ze graag allemaal voor u opsommen maar omwille van privacy kan dat niet.  Het doel is om te kijken of de afwegingen die de wethouder van de PvdA (Roeland van der Schaaf) heeft gemaakt redelijk zijn. Grote vraag blijft natuurlijk of de bouw van de moskee sowieso tegen te houden was.

‘Bezwaar maken ’ is een betrekkelijk kansloos middel voor Groningse begrippen. Kijk maar wat inspreken voor een effect heeft bij raadsvergaderingen of besluiten. Als je al niet Arthur Kamminga heet wordt je inspraak of bezwaar zelden in overweging genomen.

Argumenten in de bezwaarschriften (zelfs van Turkse moslims in de omgeving):

Parkeeroverlast, lawaai, intimidatie, arrogantie, onbeschoft gedrag, vrouwonvriendelijke opmerkingen, honden worden geschopt, samenscholing, aantasting van de natuur in het park, ecologie, flora & fauna, paringsverblijf voor vleermuizen, witte boerderij handhaven, park heeft geen bouwbestemming, op vrijdag word je weggejaagd rondom de boerderij, imam rijdt met zijn auto door het park, waardedaling van woningen dicht bij de moskee, nachtelijke overlast tijdens ramadan, binnenterrein is privéterrein van de vereniging Kommersatmor en natuurlijk het argument simpelweg geen moskee.

Alternatieve locaties voor de nieuwe moskee, aangedragen in de bezwaarschriften

Zernike, Suikerunieterrein, Euroborg, lege gemeentelijke panden, bedrijventerrein Westpoort, Peizerweg, naast de tippelzone (racistisch? Nee, niet-respectvol? Ja)

Racisme-score: misschien eentje, voor een azijnpisser. Verder zou geen één van deze bezwaren als racistisch gedefinieerd kunnen worden. Toch wordt er voor gekozen deze bezwaren en argumenten te negeren. Argumenten die terugvallen op het christendom of nostalgie (chauvinisme) zijn volgens ons niet racistisch maar passen bij de leeftijd van de groep die woont rondom het park. Het gaat hier om een andere mening die nu eenmaal haaks staat op de plannen van de gemeente Groningen.

Het lijkt erop dat de ‘nee-keuze’ niet voorkomt in de woordenschat van de gemeente Groningen als het gaat om hun plannetjes. (vb: Groninger forum).  Een andere mening hebben mag, alleen heeft geen nut.

Los van het feit of de zienswijze niet direct in verband gebracht kunnen worden met omgevingsvergunning is dit een duidelijk teken dat omwonenden graag (vooral anoniem, bang voor represailles) hun mening willen geven. Het pleit dan ook niet in het voordeel van de wethouder en de gemeente Groningen om deze zomaar terzijde te schuiven en niet mee te nemen in de beoordeling.

“Ik ga je neuken, hoer!”

Duidelijk mag zijn dat veel van de bezwaarschriften ingevuld zijn door gepensioneerden en ouderen die rondom het Park wonen. Als deze oudere mensen tijdens het uitlaten van hun hond dit soort verwensingen naar hun hoofd gegooid krijgen kun je je afvragen of racisme en respect niet een wederzijds probleem is. De wethouder doet het voorkomen alsof het eenrichtingsverkeer zou zijn en doordat de bezwaren van ouderen niet serieus wordt genomen schoffeert de wethouder de bewoners. Het wordt afgedaan als incidenten. Wederom een voorbeeld van een gemeente die misschien wel luistert naar zijn burgers maar er uiteindelijk toch niets mee doet.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

6 thoughts on “De nieuw te bouwen moskee in Park Selwerd”

  1. Wat jammer dat ik dit nu te lezen krijg.
    Wellicht is het een idee om langs te komen in de moskee voor een juist beeld? 😉

    1. Het beeld wat met dit stuk geschetst wordt is dus volgens u niet juist….met andere woorden, de Groninger Krant liegt?

    1. Beste Noureddine, dat is slechts een verschil van inzicht. In dit stuk gaat het om de bezwaarschriften die ook jij had kunnen opvragen via een wob-verzoek. Dan had je misschien geweten wat er leeft in je buurt. Het ‘ons slecht geïnformeerd zijn’ of ‘een andere mening hebben’ zijn twee verschillende zaken. Ik zou zeggen, verklaar je nader via een ingezonden stuk.

  2. Het is niet zozeer gelogen maar vooringenomen. Mike T. staat bekend om z’n rechtsextremistische sympathieën. En al ‘journalist’ diskwalificeert hij zich door zich bij de raddraaiers van Schokkend Groningen aan te sluiten en geen afstand te bewaren. Twee handen op een buik om te scoren. Jammer dat iedereen zich zomaar journalist mag noemen, zo krijg je kaf, zoals deze site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
28 × 24 =