Wat kost oud-en-nieuw viering de burgers van Groningen?

Het zou toch wel interessant zijn om eens te weten hoeveel de oud-en-nieuw viering burger kost in de Gemeente Groningen. Vaak overheerst het gevoel dat burgers vinden dat de Gemeente dat maar weer mooi heeft geregeld. Ja, dat is ook zo. Hulde daarvoor, maar dit alles gebeurd wel van uw belastingcenten.

Close-up of champagne explosionWob-verzoek

Op 7 januari 2013 diende de Groninger Krant een WOB verzoek in bij de gemeente Groningen om te achterhalen wat de kosten zijn van oud-en-nieuw viering 2013/2014. Het zal ongetwijfeld een hele klus zijn om deze gegevens overzichtelijk bij elkaar te krijgen en in kaart te brengen wat er concreet is gespendeerd. In de wijk Beijum is bijvoorbeeld afgelopen oud op nieuw een feest georganiseerd met Dj’s en beveiliging om er maar voor te zorgen dat het tuig, onder invloed van dope en drank, de wijk niet sloopt. Preventie mag dus een paar centen kosten, maar hoeveel eigenlijk?

De gemeente Groningen heeft aangegeven 2013/2014 geen nieuwjaarsfeest te organiseren, zoals dat voorgaande jaren werd gedaan in de Martinihal. Afgelopen oud en nieuw werd het feest georganiseerd door diverse partijen om het financiële plaatje nog ingewikkelder te maken. Er zal namelijk een onderscheid gemaakt moeten worden tussen gesubsidieerd en commerciële partijen.

Schade n.a.v. vuurwerk

De Partij voor de Dieren, afdeling Groningen, leverde in 2010 een voorstel in waarbij men pleite voor beperking en regulering van het vuurwerk. Dit werd afgewezen. In 2013 diende de partij een verzoek in voor een overzicht van de kosten n.a.v. vernielingen door privé vuurwerk.

“Zo had burgemeester Verver van Schiedam de smoor in over de 85.000 euro die het Schiedam kostte om de schade te herstellen. In Groningen bleek de schade van de jaarwisseling 2010/2011 iets lager te liggen.

  • Schade aan asfalt en bestrating……………………………………13535
  • Schade aan groenvoorziening…………………………………….…4847
  • Schade aan gemeentelijk straatmeubilair………………..…….….10690
  • Preventieve inzet stadsbeheer……………………………………….6720
  • Preventieve inzet Milieudienst……………………………………….9820

Dat is 29.072 euro, de preventieve inzet van Stadsbeheer en Milieudienst meegerekend 45.612. Hierbij zijn niet meegerekend de extra schoonmaakkosten die de Milieudienst moet maken, want die worden niet meegenomen in dit overzicht.” Bron: Partij voor de Dieren.

Er kan altijd duidelijk in kaart gebracht worden wat de kosten achteraf zijn van vernielingen. In bovenstaand voorbeeld gaat het alleen om de kosten die gerelateerd zijn aan vuurwerk, slechts een klein onderdeel van de oud-en-nieuw viering. Tijdens de jaarwisseling van 2011/2012 kostte het de stad Rotterdam alleen aan schade al 730.000 euro. De NOS schatte voorzichtig de landelijke schade van oud en nieuw op 10 miljoen. We hebben het dan nog niet eens over de medische kosten voor blijvend letsel door vuurwerk.

Reactie Politie Noord-Nederland

Op 30 januari kregen we op de redactie een brief van de Gemeente Groningen dat het standaard WOB-termijn van 4 weken was verdaagd. Wettelijk gezien mag een overheidsinstelling nog een periode van 4 weken verlengen, dus in totaal maximaal 8 weken (in dit geval zou dan de uiterste datum 8 maart moeten zijn). Op 10 februari kwam er een brief van de Gemeente Groningen dat de gegevens van de inzet van politie en ME nodig waren om tot een sluitend verhaal te komen. Per aangetekende brief ontvingen wij op 17 februari de reactie van de politie die niet precies in kaart kan brengen wat de extra gemaakte kosten zijn en omdat de politie niet verplicht is om dit bij te houden.

“Een document waarin de (extra) gemaakte kosten zijn weergegeven met betrekking tot de inzet van de politie en/of de Mobiele Eenheid tijdens de jaarwisseling 2013/2014 bestaat niet en kan ik u derhalve niet verstrekken. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak behoeft een bestuursorgaan niet een dergelijke document op te stellen. Zie bijvoorbeeld de gepubliceerde uitspraak ECLI: NL: RVS:2013:BZ7613

Daar komt de politie dus heel makkelijk vanaf, geen verantwoording afleggen over het aantal agenten (ME) wat extra wordt ingezet tijdens oud op nieuw. Niet naar de burgers en ook niet naar de overheid. Terwijl er wél berekend kan worden wat extra politie inzet kost bij voetbalevenementen. Tegenwoordig is toch alles meetbaar? Laten we het er maar op houden dat we door de afdeling bestuursondersteuning (team: Juridische Zaken) van de Politie Noord-Nederland met een kluitje in het riet zijn gestuurd. (doc.1 , doc.2)

Zodra wij bericht hebben van de Gemeente Groningen of over het Wob-verzoek, zullen wij u verder op de hoogte houden.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
13 × 17 =