Het Zorgdebat 2014

Gisteravond werd in het Martini Ziekenhuis in Groningen het eerste in een reeks van 4 landelijk zorgdebatten georganiseerd. Voor het debat waren de grote landelijke politieke partijen uitgenodigd. Voor de VVD meldde op het laatste moment Sabine Koebrugge af. Verder waren Jetze Luhoff er voor D66, Mattias Gijsbertsen voor GroenLinks, Jimmy Dijk voor de SP en Roeland van der Schaaf voor de PvdA. Het debat werd wederom geleid door Eva Hulscher (RTV-Noord), die een week eerder het jeugdzorgdebat leidde in het Groninger Forum.

zorgdebat2014Het debat ging inhoudelijk over de plannen en veranderingen voor de zorg waarbij te vaak de aandacht voor de burger/patiënt ondergesneeuwd raakt door protocollen en bureaucratie. Het geheel werd samengevat in vier stellingen:

 1. Iedere inwoner boven 70 jaar zou veerplicht een preventief huisbezoek door een wijkverpleegkundige moeten krijgen;
 2. Gemeenteraadsleden zouden de beslissende stem moeten krijgen bij voorgenomen sluiting van een ziekenhuis;
 3. De burger/cliënt zou in 2015 zelf meten kunnen beslissen van welke zorgverlener hij zorg of ondersteuning (in kader van Wmo) wil ontvangen, in plaats van zijn gemeente;
 4. Inwoners met een gezonde leefstijl zouden voorrang moeten krijgen bij toegang tot gemeentelijke voorzieningen.

Wat politici en hun partijen vonden van deze stellingen kunnen we kort over zijn, gelet op de verkiezingsretoriek die toch veelvuldig aanwezig was. Een probleem wat meteen aan het licht kwam was dat een groot deel van de politici een faciliterende functie van de overheid ambiëren, maar worstelen met de verantwoordelijkheid voor de zorg van cliënten. Preventie is niet de belangrijkste factor binnen de nieuwe zorgtaak (Wmo) van de overheid. Burgers moeten kunnen vertrouwen in de politiek dat zorg gewaarborgd wordt.

Ook heel interessant waren de reacties uit de zaal op deze vier stellingen. Reacties van professionals en vrijwilligers die iedere dag te maken hebben met dit onderwerp. Zij vinden dat betaalbaarheid en continuïteit van de zorg minstens net zo belangrijk als het tegengaan van de medicalisering van de zorg. Wijkgericht zorg organiseren heeft de voorkeur maar dan wel met keuzemogelijkheid voor de patiënt. Tevens er voor waken dat grote zorgorganisaties het alleenrecht krijgen.

Als reden voor de constante stijging van de zorgkosten ( 7 miljard ) wordt een deel er van toegeschreven aan het dictaat van de zorgverzekeraars. Patiënten en ZZP-ers in de zorg (fysiotherapeuten, artsen) hebben geen keus meer. Zij zijn overgeleverd aan de macht van de zorgverzekeraar. De marktwerking heeft duidelijk een perverse bijwerking. Lokale politici van grote landelijke partijen moeten dit onderwerp aankaarten bij hun collega’s in de Tweede kamer.

Zorgaanbieders moeten ook niet bang zijn om de hand in eigen boezem te steken en na te gaan binnen hun eigen organisatie wat de toegevoegde waarde is voor de patiënt in het zorgtraject. De overheidsbureaucratie en verantwoordingsindustrie (NZO) maken dit voorlopig nog onmogelijk.

“More confused at a higher level”

De voorzitter van de Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis Groningen, Hans Feenstra, liep niet over van enthousiasme toen we hem vroegen naar zijn mening over de inhoud van het debat en de presentatie van de plannen en zienswijzen van de politieke partijen.

Wel gaf hij aan enigszins begrip te kunnen opbrengen voor politici m.b.t. de jeugdzorg. Op dat gebied zal er nog flink bijgespijkerd moeten worden door de politiek en dat kunnen ze alleen maar door vaak in discussie te gaan met professionals en vrijwilligers.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

One thought on “Het Zorgdebat 2014”

 1. Met ouderenzorg wordt uw gemeente, uw raadsleden de baas over uw grootouders. Wilt u daarin een stem? lijst 9 heeft een oplossing, een simpele bestuurlijke vernieuwing. Met lijst 9 heeft u een raadslid die u altijd eerst om uw stem vraagt aangaande alle belangrijke raadsbesluiten. Een belangrijke oorzaak dat het niet goed gaat is ons oude systeem van indirecte volksvertegenwoordigers Daarin zit de volgende bestuurlijke weeffout. De oplossing kan doordat mensen direct zelf stemmen in de raadsvergadering. Lijst 9 heeft een nieuwe aanpak die plots mogelijk is door de royale internet toegang en sociale media.

  Het super democratische stemsysteem werkt simpel: Als u 1 cent overboekt op Lijst 9 stemt is dat een Ja-stem. Met 2 cent stemt u “nee”. Waarover we stemmen schrijft u in het vakje van de bank overboeking waarmee u stemt, uw email mag er ook bij, een extra controle en gemak. Het geld gaat naar het goede doel, die weten daar wel raad mee. Via het internet heeft iedereen alle informatie en met de sociale media krijg een besluit een echt draagvlak.

  Na afloop van het stemmen tellen we de “eentjes” en de “tweetjes” tellen we op. Ter controle publiceren we de laatste 4 cijfers van het banknummer. Dit saldo is de ALTIJD de “stem” van uw raadslid in de gemeenteraad.

  Lijst 9 introduceert als enige partij een functie scheiding tussen de belanghebbende (de kiezer), degene die de stemmen telt (een onafhankelijke stichting tel commissie) en als laatste het raadslid dat deze stem van het volk altijd als de “de stem” uitbrengt in de raad. Kiezersbedrog komt steeds vaker voor. Stemmen per onderdeel, bij lijst 9 is wel zo veilig. Houdt uw stem! Voorkomen is beter dan genezen. Doordat lijst 9 telkens de wens van de burgers representatief weergeeft, wordt er steeds een lat langs de andere partijen gelegd. Willen de raadsleden plots weer eens de andere kant op dan de burgers dan wordt lijst 9 messcherp en haalt samen met u alle informatie boven water en zet die op het internet. Raadslid Lijst 9 heeft zelf geen belang, want hij brengt louter de stem van de burgers uit in de raadszaal. Democratie hoort op straat, het woord zegt het al. Door op lijst 9 te stemmen maakt u haren trots met het unieke super democratische project Lijst9, dan kunnen we project X eindelijk vergeten. Toen ging de technologie de foute kant op, nu doen we het goed. Zorg dat u hier bij bent.

  Deze bestuurlijke vernieuwing werkt nu pas omdat iedereen nu voldoende vertrouwd met de technologie. Het oude systeem zit ook muurvast. Plots hebben we royaal toegang tot internet en sociale media. Iedereen stemt al bij de “Voice” op de favoriete zanger of gebruikt de kieswijzer.

  De bevolking is plots een kundig en samenhangend collectief door het internet. Het oude argument dat de burger dom is gaat niet meer op. De mensen zijn niet meer dom, het blijkt andersom, de overheid en instituten falen. De mensen willen de regie terug. Waarom niet echt stemmen op wat ons echt raakt, zoals jeugd en ouderenzorg. Houdt uw stem!

  Met Lijst 9 stapt u af van een passieve klaag democratie en wordt u weer een actief speler met een stem, twitter @lijst9 of http://www.projectlijst9.nl of voor de EU http://www.bitvote.eu Is ouderenzorg uw belang? klik dan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
27 × 19 =