Commissievergadering Financiën en Veiligheid, woensdag 5 februari 2014

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport samenwerkingsverbanden van de Rekenkamercommissie (RKC) blijkt dat de Gemeente Groningen onvoldoende let op risico’s die zich voordoen bij samenwerkingsverbanden tussen Gemeente en diverse partijen.

comm-vergadering-5-2-14De subsidiestromen worden niet goed in de gaten gehouden waardoor de beleidsdoelstellingen wellicht niet gehaald worden. Een periodieke evaluatie zou soelaas kunnen bieden.

Ambtelijke toezichthouders, zoals bij het Groninger Museum, is dat wenselijk in de toekomst? Samenwerkingsrelaties moeten in de gaten worden gehouden omdat het om publiek geld gaat. De vorm van samenwerking is bepalend voor de sturing, dit kan ingewikkeld zijn bij complexe samenwerkingsverbanden.

Hoort dit onderwerp thuis in de functionele commissie of commissie financiën en veiligheid? Een nieuwe commissie oprichten wordt misschien te zwaar geeft de heer Zuurbier ( RKC) aan. Samenwerkingsverbanden ieder jaar controleren kan te tijdrovend worden. Prioritering is hierbij belangrijk. Wat bepaalt het succes of wat is een risicofactor?

Een voorbeeld van die prioritering zou kunnen bij Airport Eelde. Het rapport van de Noordelijke Rekenkamer wijst uit dat deze tot 2030 niet rendabel zal worden. Te denken valt ook aan MartiniPlaza (waar de gemeente Groningen aandeelhouder is) en het OV-bureau, zolang de kaders maar helder zijn. Geen Ad-Hoc aanpak, maar systematiek.

College

Wethouder Schroor geeft aan dat het gaat om een diversiteit aan samenwerkingsverbanden binnen de Gemeente Groningen. In statuten staan over het algemeen duidelijk aangegeven wie welke verantwoordelijkheid heeft. Papier en praktijk gaan niet altijd gelijk op.

De voorspelbaarheid moet groter worden. Het sterrensysteem, wat de provincie Groningen hanteert, heeft in het verleden bij het Groninger Museum geen waarschuwing afgegeven. Het early-warning systeem wat de gemeente Groningen aan het ontwikkelen is zou gevallen als het Groninger Museum van te voren moeten aangeven.

Kernvraag bij risicoanalyse blijft de verantwoordelijkheden en de politieke verantwoordelijkheden. Bij O2G2, verantwoordelijkheid van de gemeente Groningen, lopen vacatures. Of die meteen een risico vormen is nog maar de vraag.

Bij de decentralisatie, zoals bij jeugdzorg, is vooraf moeilijk in kaart te brengen wat de risico’s zijn, maar er wordt hard aan gewerkt om die vooraf al in kaart te brengen.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
38 ⁄ 19 =